PU sensor

Riskbedömning av trycksår

PU sensor - för ett liv utan trycksår

Trycksår drabbar människor i alla åldrar över hela världen och är en av de vanligaste vårdskadorna.  PU sensor har använt sig av resultat från mångårig forskning för att utveckla en kliniskt användbar produkt för riskbedömning av trycksår.

Uppdrag

PU sensor grundades av forskarna Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren efter att ha forskat på trycksår och mikrocirkulation under många år. Då PU sensor började utveckla sin produkt baserat på forskningsresultaten vände de sig till Prodelox främst för hjälp med den mekaniska biten och inkapsling av enheten. Ett uppdrag som sedan inkluderat stöttning inom andra områden. 

Genomförande

Prodelox har stöttat PU sensor under hela utvecklingsfasen från koncept till färdiga produktionsunderlag. Under årens lopp har Prodelox även stöttat med andra delar som utformning av förpackningar och framtagning av verklighetstrogna produktbilder. En av dem som arbetat i projektet är Sara Skönnbrink, utvecklingsingenjör på Prodelox. Hon tycker att det har varit ett roligt projekt med många iterationer för att få fram en bra produkt. Elkomponenter har flyttat runt i för att allt ska få plats och få en smidig infästning i kapslingen. Tillverkare har involverats tidigt och flera prototyper har tagits fram för att bland annat se att monteringen fungerar bra.

Beroende på var man är i utvecklingsfasen behöver man olika kompetenser som design, konstruktion eller hjälp med att ta fram prototyper ”Det som är bra med Prodelox är flexibiliteten. Man får det man behöver när man behöver det” säger Tova Persson – CTO på PU sensor.

Resultat

Produkten består av en huvudenhet som kopplas till en luftkudde och en sensorplatta. Sensorplattan fästs på ryggen på patienten som sedan läggs på luftkudden. Plattan skickar ut ljus i olika våglängder och mäter det reflekterande ljuset. Metoden är optisk och densamma som används i pulsklockor. 

Vill du veta mer om produkten? Gå in och läs på PU sensors hemsida