Hej student!

Hej student!

Är du nyfiken på hur det är att arbeta med produktutveckling hos oss på Prodelox?   

Vi anordnar studentkvällar en gång per termin och nästa gång blir under höstterminen. Håll koll här på hemsidan och på vår LinkedIn där vi uppdaterar med mer information när det närmar sig. 


Exjobben tillsatta för 2024

Exjobba hos oss!

Prodelox är en väletablerad produktutvecklingsbyrå baserad i Linköping. Vi erbjuder heltäckande produktutvecklingstjänster med högkvalificerad kompetens under ett och samma tak. Prodelox har samarbetat med ett brett spektrum av kunder, från stora svenska företag till start-ups, och har genom åren handlett examensarbeten inom mekanikutveckling, beräkning, prototypframtagning, design samt el- och mjukvaruutveckling.

Vi ser värde i att samarbeta med exjobbsstudenter. Denna möjlighet är inte bara ett tillfälle för studenter att applicera sina kunskaper i praktiken, utan det är också en win-win-situation där vi på Prodelox får möjlighet att dra nytta av studenternas fräscha perspektiv och innovativa idéer. Energin och viljan att lära sig nya saker smittar av sig och inspirerar vårt team att vara ännu mer kreativa och produktiva.

Vår vision är att under våren 2024 ha 2-3 parallella exjobb som studenter kan utveckla sig inom där med en utbetald ersättning för genomfört exjobb. Nedan presenteras tre olika ingångar till hur exjobb på Prodelox kan se ut.

Intresseområde

Kanske är du intresserad av en bransch eller typ av produkt, men inte kommit i kontakt med rätt företag? Prodelox kan vara en hjälpande mellanhand i detta läge.

Vi på Prodelox har ett stort kontaktnät av kunder och leverantörer som vi kan göra en matchning med. Upplägget kan då se ut på så sätt att vi tillsammans med dig/er säljer in en idé eller lösning till ett företag där Ni får arbeta självständigt hos oss med stöd av våra resurser och utvecklare, och företaget agerar beställare. Väldigt likt hur vi arbetar med våra kunder!

Entreprenören

Har du ett egen idé, en tänkt produkt men saknar en industripartner för att göra det till ett exjobb? Prodelox är experter på och intresserade av allt som berör produktutveckling.

Vi arbetar dagligen med att göra våra kunders idéer till verklighet, ofta genom att stötta entreprenörer med den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta en idé ut på marknaden. På samma sätt välkomnar vi gärna dig och din idé så att du med hjälp av våra utvecklare och industrikontakter kan ta dig ett steg närmare målet. Ditt exjobb blir en unik start på en entreprenöriell karriär, med Prodelox som en välbeprövad språngbräda.

Prodelox

På Prodelox specialiserar vi oss på att realisera idéer och lösa tekniska utmaningar åt andra, men det betyder inte att vi uppfinner hjulet i varje nytt projekt. 

Prodelox utvecklar och använder en uppsjö av verktyg, system och metoder för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utvecklingstjänst.

Läs mer om: 

Vi vill veta vem du är!

Vad har du för bakgrund och erfarenhet?

Vilka är dina främsta kompetenser?

Vad har du för mål och ambitioner?

Varför tror du att du skulle passa hos oss?

 

Beskriv eller motivera beroende på vilken ingång du är intresserad av och tveka inte att höra av dig om du undrar något. Vänta inte med din ansökan, tillsättningen kan ske snabbt.

Skicka ansökan med CV till någon av:

Robert Armerö

VD

+46 (0)73 373 00 02

robert.armero@prodelox.se

Sara Skönnbrink

Utvecklingsingenjör & Gruppchef

+46 (0)70 419 08 09

sara.skonnbrink@prodelox.se

 

Rickard Johansson

Utvecklingsingenjör & Gruppchef

+46 (0)73 373 51 13

rickard.johansson@prodelox.se

IOT-plattform, modulär approach för smarta produkter

Som utvecklingsbyrå arbetar Prodelox ofta med att ta fram produkter som ska interagera med omvärlden, typiskt genom att samla in sensordata, skicka informationen vidare eller styra mekaniska system. Oavsett applikation finns det många likheter mellan våra projekt, likheter vi skulle vilja dra större nytta av för att underlätta vårt arbete. Prodeloxs ambition är att ta fram en utgångplattform för framtida IOT-projekt, en grund med fokus på kompatibilitet och anpassning.
Arbetet kan innehålla frågor som:

 • Hur kan moduläritet och kompatibilitet i kretsdesign och/eller mjukvara utnyttjas för att förkorta produktutvecklingsprocesser?
 • Vilka gemensamma system/komponenter behövs i en allmän grundplattform för IOT?
 • Vilka kommunikationsstandarder är relevanta?
 • Vilka existerande system skulle en allmän plattform behöva vara kompatibel med och hur kan det implementeras?
 • Hur kan en generell IOT-plattform utformas så att den återkommande gånger kan tas över av kunden?
 • Vilka säkerhetsaspekter skulle en allmän IOT-plattform behöva ta hänsyn till?
 • Hur ser framtiden ut för IOT-tekniken och hur kan dessa behov mötas i en allmän plattform?
 • Hur kan en generisk plattform anpassas till ett specifikt område på ett effektivt sätt? Hur kan kritiska funktioner/system identifieras?Konfigurator för lyftverktyg, från given last till produktion

Prodelox utvecklar produkter och system åt externa kunder i en mängd olika branscher, vilket gett oss en god uppfattning om var vi gör som mest nytta, vilka typer av projekt som är återkommande och var det finns ett behov av nya lösningar. Ett sådant återkommande projekt handlar om att utforma och räkna på lyftverktyg, en lastfördelande struktur som är anpassad till vikt, fästpunkter och tyngdpunkt av ett tungt föremål, som i sin tur är enkelt att lyfta med en lyftkran. Eftersom dessa problem har många gemensamma nämnare önskar vi ta fram en automatiserad konfigurator i plattformen Dynamaker för att dimensionera dessa strukturer efter kundbehov och därefter generera tillverkningsunderlag.
Arbetet kan innehålla frågor som:

 • Hur kan ett universellt lyftverktyg utformas för att automatiskt kunna anpassas till ett godtyckligt lastfall?
 • Hur kan tillverkningsbarhet av ett genererat lyftverktyg garanteras?
 • Hur kan utformningen av ett lyftverktyg förenklas med hjälp av cad-automation i Dynamaker?
 • Vilka parametrar behöver en konfigurator för lyftverktyg ha tillgång till för att kunna beräkna tyngdpunkt, massa och lastfördelning? Hur kan det implementeras?
 • Hur kan kostnaden av ett lyftverktyg beräknas och optimeras med avseende på tillverkningstid och materialåtgång?
 • Hur kan automatiserad hållfasthetsanalys implementeras i Dynamaker?