Integritetspolicy

Vi på Prodelox värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens hemsida.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och foton på personer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är:

 

Prodelox AB

556722-3259

Teknikringen 9

583 30 Linköping

013-465 23 00

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Prodelox samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och fullfölja avtal med våra kunder och leverantörer.

Denna policy behandlar hur Prodelox samlar in och behandlar personuppgifter för kunder, potentiella kunder, leverantörer, andra samarbetspartners och arbetssökande samt nyhetsbrevsprenumeranter.

Kunder

Namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och epostadress) och i förekommande fall personnummer behandlas för att kunna ingå och fullfölja avtal med våra kunder. Personuppgifter inhämtas från kunden då offert eller avtal skrivs. Personuppgifterna behandlas med lagstödet Avtal och Intresseavvägning. Personuppgifterna sparas så länge vi har en pågående kundrelation samt i enlighet med bokföringslagen.

Potentiella kunder

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och epostadress) behandlas för att kunna ta kontakt och erbjuda tjänster till potentiella kunder. Personuppgifterna inhämtas då en person kontaktar Prodelox med en förfrågan eller vi på annat sätt får kännedom om att en potentiell affärsmöjlighet existerar. Personuppgifterna behandlas med lagstödet Intresseavvägning och raderas på begäran.

Leverantörer och andra samarbetspartners

Namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och epostadress) och i förekommande fall personnummer behandlas för att kunna ingå och fullfölja avtal med våra leverantörer. Personuppgifterna inhämtas då affärsrelationen inleds. Personuppgifterna behandlas med lagstödet Avtal och Intresseavvägning. Personuppgifterna raderas då en affärsrelation inte längre är aktuell med undantag för de uppgifter som sparas med stöd av bokföringslagen.

Arbetssökande

Namn, kontaktuppgifter och annan information som den sökande tillhandahåller Prodelox samlas in och hanteras för att kunna behandla jobbansökningar. Personuppgifterna behandlas med lagstödet Samtycke. Den arbetssökande kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke genom att meddela Prodelox och uppgifterna kommer då att raderas.

Nyhetsbrevsprenumeranter

Prodelox samlar in och behandlar namn och epostadresser för att kunna skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringsinformation. Personuppgiften inhämtas vid anmälning till nyhetsbrev och behandlas med lagstödet Samtycke. Samtycket kan när som helst dras tillbaka genom länk längst ner i nyhetsbrevet. Personuppgifterna raderas vid återtaget samtycke.

Mottagare av personuppgifter

För att Prodelox ska kunna genomföra de åtaganden vi har kan personuppgifter komma att överföras till tredje part som agerar personuppgiftsbiträden till Prodelox och t.ex. tillhandahåller datasupport eller molnlagringstjänster. De företag som behandlar personuppgifter för Prodelox räkning gör det under ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till något annat företag. Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig.

Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter.

I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du kan även i vissa fall ha rätt att begära begränsning av Prodelox behandling av dina personuppgifter. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som finns angivna under Personuppgiftsansvarig i denna policy. För att skydda din integritet behöver du kunna identifiera dig och lämna en skriftlig begäran.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en hemsida begär att få lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Prodelox hemsida använder tredjepartsprogram för webbstatistik.

Analysverktyg för webbstatistik

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder hemsidan Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Vi avidentifierar alla IP-nummer, vilket gör att du inte kan identifieras genom det underlag för statistik som vi samlar in.

Rensa dina cookies

Här kan du hitta hur du gör om du vill rensa din webbläsare från cookies.

Några av dom vanligaste webbläsarna: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Safari.

Uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy.