Flypulse

Drönarhangar

Flypulse - utveckling av drönarhangar

Flypulse är startupbolaget från Trollhättan som växte fram ur visionen att skapa bättre förutsättningar för snabba, medicinska krisinsatser i svårtillgängliga områden. Viljan att utveckla drönarsystem för effektivare samarbete mellan ny teknik och människa har sedan dess gett upphov till många förgreningar och framgångsrika projekt för Flypulses del. Idag sparar bolagets autonoma drönarsystem både tid, pengar och människoliv, och resan har bara börjat.

Uppdrag

Samarbetet med Prodelox inleddes när Flypulse tog kontakt för att få hjälp med att ta fram en prototyp till en markstation för systemet – en ny, smart, automatiserad drönarhangar.

Syftet med hangaren har varit att utveckla Flypulses drönarsystem med fokus på operativ räckvidd och förberedelse för helt autonoma uppdrag. Den hangaren är därmed en del i den helhetslösning som Flypulse aktivt jobbar med att ta fram för att ytterligare effektivisera olika områden inom övervakning, kontroll och autonom insamling av data med hjälp av drönare.

Idag ingår Flypulse som partner i ett flertal större utvecklings- och forskningsprojekt med finansiering från bland annat ESA-BICVinnova och RISE.

Genomförande

Prodelox inledde arbetet med att ta fram olika lösningsförslag på hur hangaren skulle kunna utformas i en konceptstudie. Snabba skisser på flera möjliga koncept togs fram och viktades utifrån komplexitetsgrad, funktionalitet och kostnad. Koncepten presenterades för Flypulse, som med stöd av Prodelox valde ut ett av förslagen för att utvecklas vidare till en färdig prototyp.

Hela projektet leddes från vårt huvudkontor i Linköping och hangaren byggdes i vår egen prototypverkstad. Kontinuerliga avstämningar genom projektet borgade för att alla delar kom på plats helt enligt Flypulses önskemål.

Resultat

Flypulses nya markstation har utformats för att skydda drönaren mellan uppdrag och har stöd för full automatisering. Hangarens är tänkt att aktiveras när en ansluten drönare närmar sig. Vid kontakt öppnas hangaren och släpper in drönaren, för att sedan stänga till och skydda den, till exempel från väder och vind. I förlängningen ska hangaren också ladda drönaren mellan uppdrag.

-Genom att anlita Prodelox har vi på Flypulse fått tillgång till spetskompetenser som vi själva har saknat. Projektet har präglats av professionalism och stor lyhördhet för våra önskemål och synpunkter. Vi är verkligen mycket nöjda med vad Prodelox levererat, säger Jan Björn, grundare och VD på Flypulse A.

Tack vare den nya hangarlösningen har Flypulses drönarsystem effektiviserats ytterligare och nya verksamhetsområden och möjligheter har därmed öppnat sig. Det kan handla om autonom drönarövervakning och larmning vid förutbestämda avvikelser, inventering eller datainsamling som tidigare traditionellt behövt utföras manuellt med stora arbetsinsatser och onödig miljöpåverkan som följd.

Flypulse drönarhangar

Vill du veta mer om Flypulse? Besök gärna deras hemsida.