Nobelium MedTech

Ampullöppnare

Nobelium MedTech - För ökad säkerhet i vården

Nobelium Medtech är ett innovationsbolag som jobbar för att underlätta arbete i vården och förbättra säkerheten för anställda och patienter genom att ta fram nya innovativa produkter. Företagets första produkt är en ampullöppnare som förenklar och effektiviserar samtidigt öppnande av flera ampuller med intravenösa läkemedel

Uppdrag

Utvecklingen av Nobeliums ampullöppnare började med identifiering av ett riskmoment i akuta situationer där många ampuller med läkemedel snabbt behöver öppnas för att rädda liv. Samma moment förekommer dessutom dagligen i arbete på flertalet vårdavdelningar där många glasampuller i flera storlekar öppnas för hand med risk för skärskador och läkemedelskontaminering även i icke akuta sammanhang.

Nobeliums grundare, Ferenc Szél, själv läkare med bakgrund från akutvård, tog fram en första enkel funktionsprototyp och sökte finansiering genom Stockholm Läns Landstings Innovationsfond för att gå vidare med idén. När projektet beviljades stöd inleddes samarbetet med Prodelox.

Genomförande

Projektet startade med att Prodelox tog del av Ferenc funktionsprototyp. Utifrån denna inleddes en första kravdiskussion.

Utifrån kravdiskussionen togs därefter ett koncept med modulariserade ampullkassetter fram som komplement till själva öppnaren. De modulära kassetterna som håller fast ampullerna säkerställer att flera storlekar på ampuller kan monteras tillsammans för snabb och samtidig öppning.  Öppnaren i sig fick en inneslutande form för att skydda användare från glassplitter och glasrester.

När koncepten hade stämts av med Nobelium påbörjades arbetet med att ta fram en prototyp för utvärdering. Utifrån utvärderingen tog Prodelox och Nobelium sedan beslut om att arbeta för att förfina och minimera materialåtgången i ampullkassetterna. Öppnaren gick igenom en re-design och anpassades till de nya kassetterna. Därefter togs tre nya prototyper fram.

Resultat

Resultatet av projektet hittills är en säker ampullöppnare med kassettinsatser där läkemedelsampuller hålls fast i korrekt vinkel och därefter kan öppnas samtidigt av en enda person utan att riskera vårdgivare och patienters säkerhet. Nu utvärderas de nya prototyperna och nästa steg blir att arbeta vidare med fler storlekar på kassetterna.

Som en förlängning av projektet stöttade Prodelox också Nobelium med att ta fram företagets logotype, samt mässmaterial som stöd för att presentera den nya produkten.

– Prodelox har varit ett fantastiskt stöd i arbetet med att ta fram de vidareutvecklade prototyperna. Teamet har jobbat på mer eller mindre autonomt, och har tagit in konceptet, förstått och förverkligat det med minimal styrning och korta, effektiva avstämningar med oss på Nobelium. Det har varit en stor trygghet och fantastiskt att se hur produkten inte bara har blivit verklighet, utan också har förbättrats på flera punkter. I kommande steg kommer vi absolut återkomma till Prodelox som samarbetspart, avslutar Ferenc.

Vill du veta mer? Besök Nobeliums hemsida.