XMReality

XMExpert

XMReality - Experter på distans

XMReality kontaktade Prodelox för att samarbeta kring en kundanpassning av företagets produkt XMExpert. Produkten gör det möjligt att ge experthjälp på distans (remote guidance) och den består av två delar. En mobil enhet som bärs av personen med supportbehov och ytterligare en enhet som används av den vägledande experten. Den mobila delen har videoglasögon, kamera, hörlurar samt en dator medan expertstationen består av en skärm, dator, pekplatta och hörlurar. Resultatet av kundanpassningen blev mycket framgångsrikt och flera av företagets kunder har dessutom efterfrågat en smidigare utrustning för enklare miljöer. Den kundanpassade lösningen blev därför startskottet för utvecklingen av en ny produkt.

Uppdrag

XMRealitys mål var att utveckla enheter som är mindre, smidigare och klarar alla vädertyper. Dessutom ska datorn, till den mobila enheten, kunna bäras på ryggen. I ett nära samarbete med kund har Prodelox ansvarat för design och konstruktion kring produktens mekanik, kåpor, plastdetaljer samt alla delar som ska hålla elektroniken på plats.

Genomförande

XMReality gjorde, baserat på sin unika produktkunskap, en enkel modell av hur produkten skulle se ut och fungera. Modellen har sedan varit en bra utgångspunkt för teamets diskussioner kring olika lösningar. Torbjörn Gustavsson, vd för XMReality berättar att arbetet har flutit på bra, med täta avstämningar och iterationer.

– Prodelox har bidragit med relevant kunskap kring mekanik, hållfasthet, 3D-modellering, förberedelser för produktion och samarbetet har varit både nära och enkelt, menar Torbjörn.

Markus Peltonen ingår i teamet hos Prodelox som arbetar med uppdraget. Han berättar att samarbetet mellan de olika diciplinerna har varit tätt och alla har fått möjlighet att vara både innovativa och kreativa.

– Projektet har innefattat allt från finmekanik och plastkonstruktion till formgivning och samordning. Den största utmaningen har varit att få alla justerbara delar i glasögonen att fungera på ett bra sätt tillsammans och här har vi haft stor nytta av vår 3D-skrivare. Det fick inte glappa men heller inte sitta för tight, berättar Markus.

Resultat

– Resultatet ser mycket bra ut och vi är mer än nöjda. Vår tidigare produktmodell kan upplevas lite klumpig men nu kan exempelvis en surfplatta användas istället för en dator. Vi får en produktpalett som matchar våra kunders olika behov. Kombinationen av vår avancerade teknik inom Augmented Reality (förstärkt verklighet) med Prodelox både breda och djupa kompetens inom produktutveckling har gett ett fantastiskt resultat. Tekniken som vi nu tar fram är helt enkelt världsunik, säger Torbjörn Gustavsson, VD XMReality.

Vill du veta mer? Besök XM Realitys hemsida.