Scandinavian Health Trade

TagMole

TagMole - slår knut på hudflikar och avlastar sjukvården

Ett litet företag med stora visioner om att avlasta sjukvården världen över och hjälpa individer att ta bort sina godartade hudutväxter. Så skulle man kunna beskriva företaget Scandinavian Health Trade med deras nylanserade produkt TagMole.

Uppdrag

Det var för några år sedan som Scandinavian Health Trade kom till Prodelox för utveckling av deras idé, som då bara var just en idé och enkla prototyper. De visste att de skulle få stort engagemang och hög kompetens hos Prodelox och även som ett litet start-up-bolag kände de sig sedda, berättar Andreas Donner på Scandinavian Health Trade. Han berättar vidare att många inte vet hur enkelt det kan vara att ta bort godartade hudfläckar hemma och att en tredjedel av jordens befolkning har hudflikar eller liknande godartade hudutväxter. Även läkaren Marina Donner, som också är en del av Scandinavian Health Trades team, tror mycket på TagMole. Marina har i många år jobbat med hudsjukdomar och hudutväxter och hon intygar att sjukvården kan avlastas mycket genom att folk får möjligheten att ta bort sina godartade hudutväxter hemma i stället.

Genomförande

Det första Prodelox fick i uppgift var att göra en förstudie på TagMoles koncept, hitta alternativa lösningar för att sedan ta vidare produkten från idéstadiet. Konceptet går ut på att strypa blodtillförseln till hudutväxter med en tråd och en specialanpassad knut. Efter några dagar kommer hudutväxten att börja skrumpna och efter 1-2 veckor falla av. När konceptet var förfinat arbetade Prodelox vidare med att hitta rätt material för ändamålet. En utmaning var exempelvis tråden som behöver vara stark men också fungera i kontakt med hud under flera dagar utan att irritera.

Nästkommande steg i projektet handlade om att spika konstruktionen, skapa kompletta produktionsunderlag och inleda en dialog med tillverkare. Här uttrycker Scandinavian Health Trade att det var väldigt värdefullt att ha Prodelox som stöd under hela dialogen med tillverkare. Andreas Donner uttrycker att förmedlingen av kontakter gällande CE-märkning, leverantörer och patent var viktig, ”vi sparade både pengar och det gick snabbt tack vare kontakterna vi fick av Prodelox. Fick kontakt med folk som förstod sig på små företag”.

Resultat

Resultatet blev en smidig och säker produkt som användaren ska vara bekväm med att hantera i hemmet. TagMole är nu lanserat i Sverige och finns även att köpa i ett flertal länder runt om i EU.

Läs mer om produkten på deras hemsida

Prodelox har varit en ovärderlig hjälp för oss, dels för att få fram produkten, dels i att hitta andra samarbetspartners som har hjälpt oss väldigt mycket. Så det har varit en väldigt bra och viktig kontakt för oss”, avslutar Andreas Donner.