Broddson

Nordic 3

Broddson - Ny design i möte mellan form och funktion

Broddson är marknadsledande av utrustning för renhållning av svenska vägar. Nordic ingår i deras sopmaskinsegment och är en så kallad elevatorsopmaskin.

Uppdrag

Broddson och Prodelox inledde sitt samarbete i början på 2020. Broddson hade redan en bra maskin i sin Nordic som kunderna var nöjda med men den hade sett likadan ut i många år och formspråket började kännas gammalt. Andra produkter i deras sortiment hade redan genomgått en face lift men just Nordic släpade efter. De valde därför att ta hjälp av Prodelox för att få in nya desginidéer genom en designstudie. Designstudien gick ut på att ta fram flertalet nya designkoncept. Det fanns inga krav på att hålla sig till nuvarande material eller tillverkningssätt utan Broddson önskade att Prodelox skulle fokusera på att tänka brett och nytt, men med viss hänsyn till funktion och tillverkningsbarhet. En viktig del att tänka på ansåg de dock vara att kunder kommer att vilja beställa maskinen med olika färgsättning.

Genomförande

Arbetet med designstudien började med ett uppstartsmöte på plats hos Broddson för att bekanta oss med den gamla maskinen och samla in de tankar och idéer som fanns internt hos Broddson. Därefter började skissarbetet. Skisser på flera olika designriktningar togs fram och presenterades för kunden. Gemensamt valdes favoritdelarna ut och designen fördjupades ytterligare. När det slutliga designförslaget hade presenterats ville Broddson gå vidare och förverkliga den nya designen.
Även här fick Prodelox vara med och stötta Broddson med att ta fram underlag för att få fram den nya designen. Då kunderna sedan innan var nöjda med maskinerna och den fungerade som den ska, valde man att behålla så mycket som möjligt av ramverket och konstruktion som hörde ihop med funktionsdelar, så som borstar, uppsamling och tippning. Allt eftersom konstruktionen mognade och problem uppstod var Prodelox med och justerade designen för att fungera tillverkningsmässigt men fortfarande behålla formspråket från det valda designkonceptet.

“Vi hade gärna gjort allt arbete med konstruktionen internt men då vi inte hade möjlighet till det så har det varit mycket värt att Prodelox har kunnat vara flexibla och hjälpa till med de delar som vi har behövt hjälp med.”
Robin, produktionsledare, Broddson

“Det har väldigt roligt att vi har fått vara med genom hela processen från de första designskisserna, via detaljkonstruktion och produktionsanpassningar till att faktiskt få se den färdiga maskinen på plats hos Broddson.”
Sara, produktutvecklare, Prodelox

 

Resultat

Resultatet blev en ny fräsch Nordic som är i produktion sedan några månader. Vill du veta mer om maskinen? Klicka in på Broddsons hemsida