InviSense

Betongsensor

InviSense - Kontinuerlig fuktmätning med ny, smart betongsensor

Vid gjutning av betong är fukt- och temperaturmätningar av yttersta vikt. Att försöka lägga ytskikt eller avjämning på en betong som inte har torkat helt kan få svåra, och dyra, konsekvenser. I dagsläget borras provhål för att punktmässigt mäta fukten i materialet och ofta överkompenserar man även med extra värme för att var helt säker på att all fukt är borta.  Men kan man göra en ”smart” betong som själv kan säga till när den är torr? Det är frågan som det svenska företaget InviSense ställde sig, som sedan 2016 tillhandahåller sensorer för fuktmätningar i byggprocessen.

Uppdrag

När InviSense började skapa sin senaste produkt, betongsensorn, tog de kontakt med sin tidigare utvecklingspartner Prodelox för stöttning. Produkten som nu har lanserats är en skruv med sensorer som installeras då betongen hälls ut och fortfarande är mjuk. Sensorerna i skruven mäter fukt och temperatur på tre olika nivåer i materialet. Det är sedan enkelt att följa torkningen online via tillhörande webtjänst. Predrag Pucar, COO på InviSense, förklarar att det i dagsläget inte finns någon liknande produkt på marknaden där du kontinuerligt får koll på fuktläget. Han fortsätter med att ”på så sätt får man koll på när man kan lägga på nästa lager säkert och kan planera sin verksamhet”. Det är även enklare att effektivisera och fokusera värmning för snabbare torkning av de delar som behöver det.

Genomförande

Betongsensorn består av elektronik i en plastkapsling och Prodelox har stöttat i hela processen från 3D printade prototyper till färdiga underlag för framtagning av formsprutningsverktyg. Rickard Johansson från Prodelox var länge med som konstruktör i projektet med betongsensorn. ”När jag kom in i projektet var det kapslingen som var fokus”, säger Rickard. Han berättar att en utmaning var hur man skulle se till att fukten kom åt sensorerna men inte batteriet. Efter flera iterationer, slutade det med en snygg lösning där man skapade ett tätskikt med hjälp av kretskortet mellan sensorerna och batteriet. Då fick allt plats, fukten hålls på rätt plats och vid frekventa mätningar håller idag batteriet runt ett år.

Resultat

Predrag Pucar på InviSense är väldigt nöjd med samarbetet med Prodelox. ”Vi höll projektet i tighta loopar”, förklarar Predrag. ”Det var väldigt enkelt att ta fram olika lösningar, testa och sedan utvärdera och återkoppla”, fortsätter han och poängterar att det är bra att snabbt få verifikation på om en designidé funkar eller ej.

ConcreteSensor liggande Frilagd

Om man vill läsa mer om InivSense och betongsensorn kan man gå in på deras hemsida.