FEM

FEM är ett populärt analysverktyg för att genomföra simuleringar av laster, värmeöverföring m.m. i en konstruktion. Med hjälp av analyserna kan Prodelox beräkningsingenjörer hitta brister i konstruktionen och ta fram förbättringsförslag för att vara säker på att produkten beter sig som den ska under användning.

 Ett urval av våra projekt

Hitta relevanta projekt med hjälp av kategorierna nedan.