FEM

Genom att modellera och simulera olika krafter och belastningar kan man få en bättre förståelse för hur en produkt kommer reagera under användning. Detta kan vara viktigt för produkter som utsätts för till exempel höga belastningar eller komplexa miljöer.
FEM-beräkningar kan också användas för att optimera produktens design. Genom att simulera olika designalternativ kan man identifiera den mest effektiva och hållbara lösningen.


Vi på Prodelox använder FEM som verktyg för att bland annat hitta brister i konstruktionen och ta fram lösningsförslag för att säkerställa att produkten beter sig som den ska vid användning.