Nobelium MedTechs ampullöppnare, för säkrare vårdmiljöer

By | Nyheter, Projekt | No Comments

Nobelium ampullöppnare
Nobelium MedTech grundades 2017 med säkerhet för vårdgivare och patienter i centrum. Tillsammans med Prodelox har Nobelium arbetat för att ta fram en snabb, säker och effektiv metod för att öppna flera glasampuller med läkemedel.

Ferenc Szél, grundare till Nobelium, är läkare med bakgrund från primärvård, ambulans- och akutsjukvård, samt förlossnings- och kvinnosjukvård. Idag arbetar han inom vuxenpsykiatrin med inriktning mot beroendemedicin – en av många vårdmiljöer där stora mängder glasampuller med intravenösa läkemedel hanteras dagligen. Och det var här allt började.

Från problem till idé

Själv beskriver Ferenc sig som en innovatör och en ”aktiv problemsökare” med stort intresse för arbetssäkerhet och god patientvård. Tack vare detta föddes idén till en ny, medicinteknisk produkt – en ampullöppnare för snabbare och säkrare hantering och administrering av intravenösa läkemedel.

I dagens vård hanteras glasampuller med läkemedel för hand av vårdpersonal dagligen. Det är både riskabelt för personalen som hanterar glasampullerna, och farligt för patienterna när glassplitter riskerar att förorsaka kontaminering av läkemedlen. I akuta situationer när varje sekund räknas är det dessutom tidsödande att öppna ampuller för hand, ofta krävs då två vårdgivare för att snabba upp förfarandet.

Detta problem har Ferenc löst tillsammans med Prodelox genom att ta fram en ampullöppnare som kontrollerat kan öppna upp till nio glasampuller i olika storlekar samtidigt, med minimal risk för skärskador och spridning av glassplitter. Ampullöppnaren kan dessutom hanteras av en ensam vårdgivare, vilket sparar både värdefull tid och ger personalen större möjlighet att fokusera på patienten.

Från tidig prototyp till kliniska test

Ferenc påbörjade arbetet med att själv ta fram en enkel prototyp redan 2015, och sökte därefter finansiering för sin innovation genom Stockholm Läns Landstings Innovationsfond. När ansökan beviljades började Ferenc se sig om efter en pålitlig samarbetspart.

Prodelox, med dokumenterad erfarenhet av utveckling av medicintekniska produkter kopplades snart in, och projektet med att förfina och vidareutveckla prototypen tog sin början på allvar.

Som en del i arbetet med att förbättra produkten har Mimmi Nenzell Ringdahl, undersköterska i akutsjukvård, och delägare i Nobelium sedan 2017, kommit att bli en viktig motpart både för Ferenc och för Prodelox.

– Utan Mimmis insikter hade vi haft en betydligt mindre användarvänlig produkt. Hennes kunskap om hur vi kan förenkla och förbättra arbetsmiljö och säkerhet från ett användarperspektiv har varit helt ovärderlig under arbetet med att utveckla produkten. Hon har tillfört insikter om sådant som ett läkarperspektiv lätt missar, säger Ferenc.

Idag har tre uppdaterade prototyper av ampullöppnaren tagits fram i samarbete med Prodelox. Våra produktutvecklare har kontinuerligt arbetat för att förbättra och anpassa produkten för att säkerställa säkerhet och användarvänlighet i olika användarscenarion, och nu är prototyperna redo för att möta verkligheten ute på vårdavdelningarna.

– Prodelox har varit ett fantastiskt stöd i arbetet med att ta fram den vidareutvecklade prototypen. Teamet har varit i stort sett självgående och har sedan uppstarten tagit in konceptet, förstått och förverkligat det med minimal styrning och korta, effektiva avstämningar med oss på Nobelium. Det har varit en stor trygghet och fantastiskt att se hur produkten inte bara har blivit verklighet, utan också har förbättrats på flera punkter. Små detaljer som gör stor skillnad. I kommande steg kommer vi absolut återkomma till Prodelox som samarbetspart, avslutar Ferenc.

Nästa steg för Nobelium är att genomföra kliniska tester, och intresset från vårdpersonalen är stort.

Smart drönarhangar till Flypulse AB

By | Projekt | No Comments

Flypulse drönarhangar

Flypulse är startupbolaget som växte fram ur visionen att skapa bättre förutsättningar för snabba krisinsatser i svårtillgängliga områden. Viljan att utveckla drönarsystem för effektivare samarbete mellan ny teknik och människa har sedan dess gett upphov till många förgreningar och framgångsrika projekt för Flypulses del. Idag sparar bolagets autonoma drönarsystem både tid, pengar och människoliv, och resan har bara börjat.

Revolution när ny teknik och framtidsvisioner möts

Grundarna till Flypulse, Jan Björn och Sebastian Wallman, möttes 2015 i ett gemensamt intresse för ny teknik och film och utvecklade tillsammans ett system som gjorde det möjligt att flyga drönare bortom synligt avstånd från piloten. Redan här var bolaget revolutionerade och Flypulse blev den första civila operatören i Sveriges historia som fick tillåtelse av Transportstyrelsen att utvidga en drönares flygdistans till att flyga utom synhåll.

Flypulse ingick då i ett forskningsprojekt knutet till Karolinska Institutet. Syftet med projektet var att testa att transportera hjärtstartare till avlägsna platser med hjälp av drönare istället för med traditionell ambulanstransport. På så sätt hoppades man på att minimera tidsförloppet från hjärtstopp till livräddande insats. Den hypotesen visade sig stämma och projektet rönte stor uppmärksamhet både internationellt och nationellt.

Ny, smart drönarhangar förlänger Flypulses räckvidd

Projektet med Karolinska Institutet blev också startskottet för Flypules tillväxtresa via Innovatums inkubator i Trollhättan. Bolagets drönarsystem har sedan dess kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats, framför allt med fokus på operativ räckvidd och möjlighet att utföra autonoma uppdrag.

Som del i den här utvecklingen fick Prodelox i uppgift att ta fram en prototyp till en smart drönarhangar åt Flypulse. Hangaren har utformats för att skydda drönaren mellan dess uppdrag. Lösningen är helt automatiserad och känner av när drönaren närmar sig och öppnar och släpper in den, för att sedan stänga till och skydda den från åverkan, till exempel från väder och vind.

Idag ingår Flypulse som partner i ett flertal större utvecklings- och forskningsprojekt med finansiering från bland annat ESA-BIC, Vinnova och RISE. Den nya drönarhangaren från Prodelox är en del i den helhetslösning som Flypulse aktivt jobbar med att ta fram, för att ytterligare effektivisera olika områden inom övervakning, kontroll och autonom insamling av data.

De autonoma lösningarna står nu redo, men de tillåtande regelverken saknas

Utvecklingen av det kompletta systemet med en automatiserad hangar innebär en mängd fördelar för Flypulse. Än så länge får drönare inte flygas helt autonomt i Sverige, även om tekniken för att lämna över kontrollspakarna till drönaren redan finns förberedda.

I teorin skulle Flypulse kompletta drönarsystem med smarta hangarer kunna placeras ut över Sverige redan idag och kunna uträtta arbete och samla in data där det tidigare krävts både helikopter, pilot och en medföljande expert på området. Det kan handla om inventering av skog, elledningar och viltstängsel för att nämna ett axplock av tillämpningsområden.

Med hjälp av samma teknik kan Flypulse drönarsystem också bevaka känsliga säkerhetsområden och larma vid allvarliga tillbud, eller sätta in livräddande insatser snabbare i svårtillgängliga krisområden. Tack vare ny teknik som AI och machine learning kan systemen dessutom lära sig att hantera repetitivt analysarbete utan inblandning av människor.

Fördelarna med smarta drönarsystem som Flypulse lösningar är med andra ord många. Det handlar både om att kunna svara på kritiska frågor snabbare och om att skapa bättre förutsättningar för att sätta in rätt insatser i rätt tid. I förlängningen bidrar den nya tekniken också till att spara pengar och till förbättrad hållbarhet för såväl människa som natur.

Tack vare den nya hangarlösningen effektiviseras nu Flypulse drönarsystem ytterligare. Vi tackar för förtroendet att stötta Flypulse i arbetet med att ta fram den nya drönarhangaren och ser fram emot att följa arbetet med deras smarta drönarsystem vidare härifrån.

För mer information om Flypulse, besök deras hemsida.

Flypulse smart drönarhangar

Mjuka prototyper och hårda utmaningar

By | Nyheter, Projekt | No Comments

Mjuka prototyper

I en hård och kantig värld kan det vara bra att också ha koll på de mjuka sidorna. Det har vi tagit fasta på inom Prodelox och jobbar därför inte bara med hårda material när vi tar fram prototyper, utan tycker också om att arbeta i mjuka material. Det har visat sig vara en styrka i många fall där kunder sökt upp oss för att ta fram en mjuk protoyp, till exempel i ett textilt material.

Mjuka material erbjuder i viss mån andra typer av utmaningar än de som man är van vid inom produktutveckling. Hur vidhäftar andra material till ett flexibelt, mjukt material? Hur påverkar andra material viktig flexibilitet eller stumhet i olika delar av prototypen? Hur hanterar vi tätning vid infästningspunkter om slutprodukten ska vara luft- och vattentät?

Bland några av de fall där vi har jobbat med mjuka prototyper kan nämnas succén Dacoblue, en utrymmesbesparande, flexibel tank för vatten- eller bränsleförvaring vid långfärder till havs eller över land som transporteras på ryggen som en ryggsäck. Ett annat spännande projekt med många olika utmaningar mötte vi i arbetet med Flashe, en innovativ gaminghandske för bättre ergonomi och prestation inom E-Sports och gaming.

Inom produktutveckling används prototyper på flera olika sätt. Framför allt handlar det om att skapa en bättre förståelse för utmaningar och att praktiskt testa ett koncept eller en design innan man går vidare till färdig slutprodukt.

En fysisk prototyp kan till exempel svara på frågor om funktionalitet och hur man ska vikta olika behov mot varandra inför slutproduktion. Ibland kan en funktion strykas efter att ha testats i en prototypfas, vilket sparar både tid och pengar i senare steg. Det kan också handla om att göra produkten gripbar för potentiella investerare och blivande kunder.

“If a picture is worth a thousand words, then a prototype is worth a thousand meetings.”, lyder ett ordstäv från IDEO, en av de största designbyråerna i världen.

Vi kunde inte hålla med mer. Jobbar du med en produkt med mjuka kvalitéer och behöver ta fram en prototyp? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Flashe (Gaming) Glove – ergonomi och precision, som hand i handske

By | Nyheter, Projekt | No Comments

Flashe Gaming Glove

Flashe Gaming Glove togs fram för att kapa de små marginalerna som fäller avgörandet mellan vinst eller förlust i e-sport och gaming på hög nivå. Samtidigt är handsken tänkt att förebygga belastningsskador som förekommer i olika typer av repetitivt precisionsarbete framför datorn. Initiativtagaren bakom Flashe heter Oskar Ödmark. Vi på Prodelox träffade honom i april 2018 när han presenterade grundtanken till projektet för oss. Sedan dess har mycket hunnit hända.

Från idé till första prototyp

Flashe föddes, som de flesta lyckade innovationer och produktidéer, ur ett problem. Oskar, som själv uppskattar gaming, känner till baksidan av datorspelande på hög nivå och blev som många andra gamers under en period överbelastad i muskler och leder och fick svårt att spela.

För att lösa problemet tog han själv fram en prototyp till den produkt som senare skulle bli Flashe.  När han upptäckte hur stor skillnad redan det första prototyputkastet gjorde för hans eget spelande, insåg han att han hade ett frö till något större.

Flashe tar form

Grundtanken bakom produkten Flashe handlade redan från början om att hitta lösningar på att minska friktionen mot skrivbordsytan och samtidigt stötta och förbättra precisionen i snabba och precisa handledsrörelser med en datormus. Allt för att ge en vassare spelupplevelse och bättre spelresultat.

För att ytterligare förhindra onödig belastning i handleden jobbade Prodelox tillsammans med Oskar på att hitta lösningar där vinkeln mellan handled och datormus rätades ut, samtidigt som bättre stöd för att förenkla vridning i sidled lades till designen. Själva ärmen i gaminghandsken är också en viktig komponent och består av kompressionsmaterial, en välbeprövad metod för att förbättra cirkulation och blodflöde vilket förebygger domning och muskeltrötthet både inom e-sport och andra högpresterande idrottsområden.

En helt ny produkt hade slutligen gått igenom alla prototypsteg och sett dagens ljus, men skulle den locka marknaden?

Lyckad Kickstart och ny målgrupp i ett slag

Svaret lät inte vänta på sig efter att Flashe formellt lanserades på Kickstarter i slutet av förra året. Drömmen om att finansiera steget från prototyp till faktiskt produktion gick från vision till verklighet i rekordfart, men lanseringen blev inte bara en succé utan gav också nya infallsvinklar. Flashe visade sig i slutänden inte bara locka gamers utan tycktes ha potential att göra skillnad för en bredare målgrupp.

När vi når Oskar för en snabb kommentar är han på väg mot Kina för att se hur produktionen av Flashe framskrider och berättar kortfattat om den både glädjande och lite överraskande utvecklingen.

– Vi märkte ganska omgående att vi fick förfrågningar från personer som visade intresse för Flashe som ett hjälpmedel vid repetitivt precisionsarbete i mer traditionella kontorslandskap. När vår Kickstarter-kampanj var över visade det sig att åtminstone 60% av de som hade backat projektet tillhörde den här gruppen. Det var en helt ny vinkel som vi inte hade tänkt på från början. Lite överraskande, men förstås en utveckling som vi genast ville möta upp. Därför finns Flashe nu i en egen serie anpassad för kontoret och det finns planer på att utveckla och anpassa produkten vidare för den nya målgruppen.

Vi ser förstås fram emot att återkomma till Flashe och berätta om utvecklingen och nästa steg i resan.

Flashe Esport


Mer information om Flashe Gaming Glove hittar ni på IndieGoGo

UA-50355425-1