Masterveil – Luftridåer för att reglera temperatur och klimat vid portar och dörrar

Ridå

 Masterveil har mer än 35 års erfarenhet av att tillverka luftridåer för behagligt inomhusklimat vid entréer och portar till industrier och andra lokaler. En unik design separerar klimatzoner effektivt med högt tryck och låg luftvolym. Ridåerna finns i olika modeller och storlekar, och levereras ihop med ett stort urval av fläktaggregat, värmare, filter och andra tillbehör. Det mesta kundanpassas och tillverkas i egen verkstad i Dalsland.

Uppdrag

Produktionen hanteras till stor del med traditionella ritningar och stor yrkeskunskap, men Masterveils kunder efterfrågar 3D-modeller och annat underlag för att kunna sätta in i stora sammanställningar. Det medförde att ett långt samarbete med Prodelox startade där uppdraget gick ut på att rita upp alla komponenter i Solidworks, sammanställa kombinationer och varianter, och sedan leverera i de digitala format kunden önskar.

 

Genomförande

För Prodelox började arbetet med att sätta sig in i produktsortimentet och ta del av det ritningsunderlag som fanns. Det krävdes gedigen kommunikation med många mail, långa telefonsamtal och besök hos Masterveil i Dalsland. Under arbetets gång hölls en ständig dialog med kunden och det skickades kontinuerligt bilder, ritningar och CAD-modeller för att säkerställa att det vi ritade uppfyllde kundens önskemål.

Resultat

 

Hos Masterveil fanns redan produkterna och behoven handlade om att bygga upp en digital databas med modeller och ritningar. Upp emot 300 olika samanställningar har levererats, i två olika format av 3D-modeller och två olika format på ritning.

Vill du veta mer om Masterveil och deras luftridåer kan du klicka här.