Region Östergötland – Ökad tillförlitlighet i analys av medicinintag

Klämma - färdigt montage

Tillsammans med Psykiatriska kliniken på Region Östergötland har vi arbetat fram en fysisk prototyp till ett av deras innovationsprojekt. Projektet undersöker hur man kan få personer med psykisk ohälsa att i högre grad ta sin medicin. Vår prototyp förbättrar möjligheten att få in data från personer som använder Apodos, medicin i portionsförpackningar.

Med hjälp av vår etablerade process för idé- och konceptgenerering kunde vi visualisera ett par förslag till lösning i ett första steg.

Lösningarna utvärderades tillsammans med projektgruppen på regionen och vi bestämde vilken vi skulle gå vidare med. Arbetet resulterade i en typ av klämma som greppar runt påsen med medicindoser. Klämman placeras så att den med hjälp av en hålighet också visar vilken dag den aktuella påsen ska förbrukas.

Vi tog fram en första 3D-printad variant av klämman i vår verkstad och gjorde ett par initiala tester med de sensorer och medicinpåsar som produkten skulle interagera med.

Eftersom regionen engagerat ett antal brukare i projektet kunde man sedan på ett snabbt och effektivt sätt också testa lösningen med verkliga användare.

Förbättringar och större volymer

Med erfarenheterna från expertanvändare förbättrade vi produkten på ett antal punkter innan vi levererade en större mängd klämmor som nu 3D-printades i ett starkare material och som kunde testas tillsammans med ett större antal brukare i olika miljöer.

Prodjektet har fått stöd från Vinnova och för Prodelox del är det här ett typprojekt där vår bredd av kompetenser, flexibilitet i utförande och närhet till kund verkligen kommer till sin rätt.