Ergonomistudie av köksprodukt

Prodelox Foto Zandra Erikshed 2022-75-2

En del saker är svåra att få en uppfattning om i en digital miljö. En sån sak är till exempel hur ett handtag känns i handen. Om det är tillräckligt stort och om man orkar bära tänkt vikt med vald design. Tillsammans med en av våra kunder fick vi chans att använda en bred palett av våra kompetenser för att hitta rätt.

Skisser

Initialt gjordes skisser för att hitta ett par lämpliga designspår.

Lera

För att snabbt kunna justera storlek och design i en fysisk modell valde vi att bygga en lermodell av handtaget. Med lermodellen i handen blir det enkelt att ge respons på hur olika former känns och hur volymen upplevs i relation till resten av produkten. Vi involverade hela personalgruppen för att på ett effektivt sätt få tag i så många insikter som möjligt.

Fysiska prototyper

Baserat på insikter från lermodellen modellerades ett antal prototyper sedan i datorn för att kunna 3D-printas och produktionsanpassas. Vi utvärderade design och olika storlekar på handtaget tillsammans med kunden.

Renderingar

Innan slutprototypen beställdes renderade vi bilder på handtaget tillsammans med huvudprodukten för att få en bättre uppfattning om helhet, materialmöten och design. 

Slutprodukt

När resultatet till slut levererats var vi säkra på att vi hade hittat en lösning som kunden, vi själva och producenten var nöjd med.