Link22 – samarbete för produktutveckling inom cybersäkerhet

1024-683-max (1) 16_9

I en värld där cybersäkerhet blir alltmer kritisk, har link22 och Prodelox samarbetat för att skapa en produkt som svarar mot dagens utmaningar. Genom att kombinera sina respektive styrkor har de skapat link22 Shield, en ljudisolerad bruslåda designad för att säkra möten från telefonavlyssning.

Kompromisslös cybersäkerhet från link22
Med sin slogan “Security without compromise” har link22 alltid betonat vikten av kvalitet. Sedan starten 2006 har företaget strävat efter att göra cybersäkerhet tillgänglig för en bredare målgrupp. Daniel Lester, Business Area Manager på link22, betonar vikten av att arbeta med rätt partner: “Det vi gillade med Prodelox var att de förstod vad vi ville ha och kunde ge oss konkreta förslag för att skapa en användarvänlig och säker produkt.”

Expertis möter innovation
Prodelox, med sin modulära produktutvecklingsprocess, har blivit en föredragen partner för många företag. De är kända för att skräddarsy sina tjänster efter kundens behov. Clara Berlin, produktutvecklare på Prodelox, beskriver samarbetet som en balans mellan teknik och kreativitet: “Jag har gillat samspelet mellan elektronik och mekanik i projektet, och det har varit en trevlig arbetsgrupp med alla inblandade, från kund till leverantörer.”

link22 Shield för att motverka avlyssning
link22 Shield är mer än bara en produkt; det är en lösning på en verklig utmaning. I en tid där information är makt, erbjuder Shield en trygg miljö för diskussioner av känslig natur, fri från risken för avlyssning.

Med den framgång som link22 Shield har uppnått, ser framtiden ljus ut för samarbetet mellan Prodelox och link22. Lester avslutar med att säga: “Prodelox har varit enkla att arbeta med och vi kommer utan tvekan kontakta dem igen vid behov.”

Genom att kombinera sina respektive expertområden har Prodelox och link22 skapat något som är större än summan av dess delar. link22 Shield är ett bevis på vad som kan uppnås när två företag med en gemensam vision kommer samman för att skapa lösningar för dagens utmaningar inom cybersäkerhet.

Läs mer om link22 Shield här.