Meet the team: John-Åke Svensson

JohnÅke_hemsidan2

Titel: Styrelsemedlem
Spetskompetens: Affärsutveckling

– Vad är din bakgrund?

Jag har många års erfarenhet av ledande positioner i större bolag i olika branscher, både i Sverige och utomlands. OSI, SCA och Stora Enso för att nämna några. Idag arbetar jag delvis för Vreta Kluster och har olika mentorsuppdrag utöver styrelseuppdragen.

– Vad ser du att du kan bidra med i styrelsen med tanke på din bakgrund?

Främst ser jag att det är mina erfarenheter av ledarutveckling, affärsutveckling och därutöver även mitt stora nätverk.

– Vad är det bästa med styrelsearbete?

Jag tycker att det är en jättespännande grupp på Prodelox att arbeta med. Att få vara med och ha förtroendefulla diskussioner gällande olika strategiska frågor och att gemensamt stödja Prodelox fortsatta utveckling.

– Vilka frågor vill du påverka under din tid i styrelsen?

Något som jag brinner lite extra för är utveckling av företagskulturen. Jag gillar att vara med och utveckla affärsplaner, visioner och göra riskbedömningar för framtida mål.