Epishine – Demonstratorer

Till_artikel

Epishine är ledande utvecklare och tillverkare av organiska inomhussolceller

Epishine kom till Prodelox med en förfrågan om att skapa två prototyper. Tom Larsson, Product Design Engineer, på Epishine hade tagit fram designen på en fjärrkontroll och ett hörlurscase med deras inomhussolceller integrerade. Produkterna behövde i detta steg inte fungera men prototyperna skulle kännas riktiga med bland annat taktila knappar, magnetstängning på hörlurscaset samt att ett par hörlurar skulle kunna förvaras i hörlurscaset. Syftet med prototyperna var att visa exempel på hur Epishines inomhussolceller kan integreras och användas i produkter som används i vardagen.

Under konstruktionsarbetet var närheten till Prodelox prototypverkstad en viktig del. Det möjliggjorde snabba iterationer av tester och justeringar, med 3D-utskrifter och standardkomponenter som fanns tillgängliga i verkstaden, för att få fram den rätta känslan i knapparna och önskade designen. Kommunikationen under projektet med Epishine var bra och justeringar kunde diskuteras med de prototyper som togs fram under projektets gång för att nå ett bra slutresultat. Sista monteringen av prototyperna gjordes tillsammans hos Epishine där inomhussolcellerna samt dekaler och logga kom på plats.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om Epishines inomhussolceller? Gå in på deras hemsida här.