Meet the team – Andreas Engström

Prodelox Foto Zandra Erikshed 2022-12

Titel: Produktutvecklare
Spetskompetens: Mekanikkonstruktion
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreas-e-34810531/

 

– Vad fick dig att börja jobba med  produktutveckling?

Redan från tidig ålder har jag haft ett stort intresse för att skapa och förstå hur saker fungerar. Denna nyfikenhet har lett till många timmar av lekfullt isärskruvande och återmontering av prylar, med varierande framgång. Mina val av utbildning har sedan starkt påverkats av detta intresse, och då jag alltid har haft en vilja att förbättra produkter har valet att arbeta med produktutveckling känts som en självklarhet.

– Vad uppskattar du mest med ditt jobb på Prodelox?

Variation av produkterna vi arbetar med, i ett projekt kan det vara att vi hjälper en kund med en produkt för konsumentmarknaden och i ett annat projekt är det en produkt som används enbart inom stora industrier. Produkten kanske ska tillverkas i endast några få exemplar eller så är det en produkt som ska tillverkas i tusentals. Det kan vara att vi får hjälpa en kund att förverkliga en idé på en produkt där det aldrig tidigare har funnits något liknade på marknaden eller så är det vidareutveckling utav en produkt som har funnits på marknaden i flera år. Jag uppskattar också att arbetet vi gör i många projekt har stor möjlighet att påverka slutprodukten. När jag arbetar med dessa olika produkter så är det bra att ha den breda och samlade kunskap hos kollegorna på Prodelox nära till hands.

– Vad är det viktigaste för dig i ett projekt?

Bra kommunikation med kunden är avgörande för att förstå deras problem och behov. Vilket behöver ske kontinuerligt för att direkt kunna identifiera eventuella förändrade förutsättningar i projektet. För att lösa projektens utmaningar tycker jag att det viktigt att dra nytta av den samlade kunskapen på Prodelox samt att använda den expertis som finns hos kunden.

– Vad har du för drivkrafter?

Att ta fram produkter som är välutvecklade så att de löser kunders och användares problem på ett bra sätt. Om jag till vardags kommer i kontakt med en produkt som inte fungerar så bra brukar jag ofta tänka att jag skulle ha velat vara med och utveckla den för att ha haft en chans att göra något bättre.