Bubl. – Luftrenaren Babybubl.

stroller_1000x1500

Hur påverkar egentligen luften från vår trafik små barns lungor? Det började läkaren Conny Karlsson fundera på när han som nybliven förälder tog promenader på Stockholms gator. Det är nu några år sedan Conny, med sitt företag Bubl (tidigare Livable Orb), och Prodelox startade sitt samarbete och luftrenaren Babybubl utvecklades. 2020 skrevs en artikel om hur arbetet med luftrenaren initierades och de tidigare designfaserna flöt på (kan läsas här). För att följa upp har Prodelox nu suttit ner med Conny för att få en uppdatering av den här spännande produkten.

”De senaste 2 åren har inneburit mycket vidareutveckling av Babybubl”, börjar Conny. De har samarbetat med partnern Thule och produkten har behövt anpassas efter många krav och certifieringar. Förut fanns exempelvis bara ett fläktläge, men nu finns det tre. Olika fläktlägen kan behövas för att säkerställa funktionen beroende på vindstyrkan där användaren befinner sig. Målet med Babybubl är att skapa en skyddad luftbubbla som håller ute allt som kan vara skadligt för små barns lungor: vägdamm, avgaser från industri och trafik, cigarettrök m.m. Det här åstadkommer man genom en fläkt med ett utbytbart filter som fångar upp skadliga partiklar. Till luftrenaren tillkommer också en app som loggar luftkvalitén där användaren befinner sig och kan ge indikationer på hur luftkvalitén skiljer sig i olika områden och stadsdelar.

Conny fortsätter att berätta om hur viktigt prototypande har varit under hela utvecklingen av Babybubl. Projektledaren från Prodelox håll, Marcus Mårtensson, håller helt med och utrycker också att just plast och formsprutning som tillverkningsprocess ger mycket frihet för form och funktion. Marcus fortsätter med, ”Att kunna 3D-printa prototyper i utvecklingen har varit väldigt värdefullt. Framförallt vid testning av flera olika typer av komponenter monterade i ett så kompakt utrymme, där till exempel luftflöde och ljudvolym visade sig vara en utmaning i sig. Det har varit väldigt lärorikt att arbeta tillsammans med experter inom luftrening och även kombinationen i textil.”
På bilden nedan ses en av Prodelox tidiga men funktionsdugliga prototyper bredvid hur Babybubl ser ut idag.

När Conny Karlsson nu ser tillbaka på hela utvecklingen av Babybubl och samarbetet med Prodelox är han väldigt nöjd. Han beskriver att samarbetet har fungerat ”Superbra! Det har varit så bra att jag gick till de som faktiskt kan och kunde direkt få den inputen, även om jag hade idén”. Conny fortsätter också med en uppmaning till andra som sitter på utvecklingsidéer där hemma, att ”man kan minska insteget genom att inse att man inte behöver kunna allting själv”. Med det sagt har det inte alltid varit lätt, det tar mycket energi att hålla ett projekt i rullning och kan ta längre tid än man tror att nå slutprodukten, avslutar Conny. Just nu ser i alla fall framtiden mycket ljus ut, och det finns många idéer om hur både Babybubl kan vidareutvecklas med fler sensorer och även hur andra produkter kan dra nytta av en ”personlig luftbubbla”.

Nu har den fullt certifierade luftrenaren börjat säljas! För att läsa mer om produkten klicka in på Bubls hemsida.