Region Östergötland – Ny, digital vätskeregistrering

DSC_2329_2_ljusare

Test- och Innovationsenheten inom Region Östergötland är en avdelning som jobbar med att ständigt hitta nya, spännande lösningar för sjukvården i Östergötland. I en bransch där förbättringar och smarta lösningar både kan rädda liv och underlätta för en stundtals hårt belastad arbetskår, är nya idéer ofta välkommet. Behovet av att digitalisera vätskeregistreringen av inneliggande patienter lyftes från vården och började undersökas av Test- och Innovation för några år sedan. Det visade sig snart att det här var ett moment som många arbetsgrupper på sjukhuset tyckte behövde uppdateras. Behovet lyftes då in till forumet IoT-World där behovsägare paras ihop med tekniskt kunniga företag som kan tackla behovet. Det var i det här skedet Test- och Innovation såg potentialen i ett samarbete med Prodelox, som direkt satte tänderna i utmaningen.

Dagens vätskeregistrering sker med papper och penna. En fysisk lista ligger inne hos patienten och fylls i vid varje fram- och avdukning. Sedan får personalen manuellt räkna ut hur mycket vätska patienten fått i sig under dagen och rapportera vidare. Svårigheterna ligger i att den fysiska listan inte fylls i konsekvent, att den ofta måste korrigeras i efterhand, och att personalen aktivt behöver leta upp listan, vilket tar upp mycket tid. Målet med en digital vätskeregistrering är att minska mängden dubbelarbete som idag kan förekomma, samt öka kvalitén och säkerheten för den inneliggande patienten. Det är viktigt att patienten får i sig en korrekt vätskemängd då det i slutändan kan påverka antalet vårddygn.

Efter en omfattande konceptstudie genomförd av Prodelox stod det klart att en lösning med standardiserade, graderade kärl samt en app för registrering var den mest lovande lösningen. Projektledare från Prodelox, Algot Gustafsson, beskriver Prodelox roll som sammanhållande samt att agera hårdvaruutvecklare. Tillsammans med underleverantören Attentec kunde Prodelox arbeta fram en app i nära samarbete med sjukhusets personal. Även graderingsskalan på glasen genomgick många iterationer för att hitta en bra balans mellan att vara lättläst och tillräckligt exakt.

Glasen och appen håller nu på att testas för fullt. Efter feedback från de testande mottagningarna hoppas regionen kunna fortsätta med projektet, berättar Jan Fahlgren, innovationrådgivare på Test- och Innovation. Region Östergötland vill gärna ha ett nära samarbete med den lokala industrin för att jobba med moderna lösningar för sjukvården. Innovationsledaren Elisabeth Willén beskriver hur de tycker att det är viktigt att regionen har kanaler där de kan föra ut behovet till näringslivet som kan jobba med att hitta lösningar. Både Elisabeth och Jan är nöjda med projektet och att ”vi tillsammans jobbade fram en lösning värd att testa”. Prodelox, tillsammans med Attentec, är nöjda med att ha fått chans att ta fram en lösning som potentiellt kan avlasta vårdpersonalen och ser fram emot att få se fortsättningen.

Vill man veta mer om det här projektet eller har förslag på framtida projekt är man välkommen att kontakta Test- och Innovationsenheten här.