Mekanik-konstruktion

Industridesign och prototypframtagning är naturliga delar av konstruktionsarbetet för samtliga konstruktörer på Prodelox. Våra mekanikkonstruktörer kan ta fram idéer och konceptlösningar och utifrån valt koncept skapar de produktionsunderlag. Produktionsunderlagen tas fram för en effektiv produktion och anpassas efter planerad seriestorlek. Vi väljer komponenter och material för att uppfylla de krav som ställs på produkten. 

Vi har konstruktörer med lång erfarenhet och specialkunnande inom många olika områden, t. ex. plastkonstruktion, maskiner med snabba förlopp och svetsade konstruktioner. Vi har också erfarenhet från många olika branschområden och förstår de särskilda krav som gäller för varje bransch. Vi kan ta varje idé och design fram till färdigt produktionsunderlag i den form du vill ha det.