Industridesign

Våra industridesigners utgår både från vår kunds krav och från användarens behov – på så sätt skapar vi en produkt med fokus på rätt uttryck och rätt funktion.

Bra design bidrar därmed till att stärka ditt varumärke och därigenom öka din konkurrenskraft och lönsamhet.

I vår process ingår att förstå och väga in så många olika förutsättningar som möjligt och därefter ta fram designförslag som utvärderas tillsammans med dig som kund. Våra designers är vana vid att samverka med Prodelox övriga kompetenser vilket bidrar till lösningar som fungerar i verkligheten.

Förutom utformning av enskilda produkter arbetar våra designers också med övergripande designstrategi och designstudier av kompletta produktsortiment.