God design bidrar till att stärka varumärket och därigenom öka konkurrenskraft och lönsamhet hos dig som kund. Våra industridesigner utgår från kundens krav och användarens behov och skapar en produkt med rätt uttryck och funktion.

I vår process ingår att förstå och väga in alla förutsättningar och därefter ta fram designförslag som utvärderas tillsammans med dig som kund. Våra designer är vana att samverka med Prodelox övriga kompetenser vilket bidrar till lösningar som svarar mot krav på producerbarhet och hållfasthet. Förutom utformning av enskilda produkter arbetar våra designer också med övergripande designstrategi och designstudier av kompletta produktsortiment.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning