CFD

CFD (Computational Fluid Dynamics) är en teknik som används för att simulera och analyser strömningsdynamik hos olika fluida material, som vätskor och gaser. Genom att använda avancerade matematiska modeller och datoralgoritmer kan CFD simulera och visualisera hur fluida material beter sig i olika miljöer, till exempel luftströmning runt en bil eller ett vattenflöde i en flod. Denna teknik används inom många olika industrier för att förbättra designen och prestandan hos produkter och system.

 Ett urval av våra projekt

Hitta relevanta projekt med hjälp av kategorierna nedan.

  • All
  • Design
  • El och mjukvara
  • Konceptstudie
  • Konstruktion
  • Projekt
  • Prototyper
  • Visualisering