Visualisering

Produktvisualiseringar i 3D är kraftfulla som tidiga verktyg för att skapa intresse och förståelse för en idé som ännu inte finns i verkligheten. De ger dig också en bra grund för att ta rätt beslut kring viktiga vägval gällande form, funktion och den känsla som produkten ska förmedla. 


3D-modellen kan dessutom placeras in i en realistisk miljö för att simulera hur den kommer att upplevas i verkligheten. På så sätt kan du låta användare och kunder komma med kommentarer och feedback långt innan produkten har producerats. Vi ser det som ett fönster in i framtiden. Vilka möjligheter ser du? 


Om du behöver stöd med tidiga produktvisualiseringar har vi flera skickliga industridesigners som gärna tar sig an dina utmaningar. Vi jobbar med allt från snabba handskisser till 3D-modeller och avancerade miljövisualiseringar och animeringar.