Visualiseringar

Visualiseringar är ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse för en produkt eller idé som ännu inte finns i verkligheten. En bild säger som bekant mer än tusen ord.

Det finns många olika typer av visualiseringar som alla är lämpade för olika ändamål. En snabb handskiss kan användas för att förtydliga en idé inför viktiga vägval gällande form och funktion. Avancerade miljövisualiseringar kan användas i marknadsföringsmaterial och för att sätta in produkten i en kontext. Linjeillustrationer är bra för att skapa en tydlig översyn i manualer och bruksanvisningar. 

Här beskriver vi kort några av de vanligaste visualiseringarna som vi jobbar med och några av deras användningsområden.

Handskisser

Handskisser är mångsidiga och kan användas för att förklara en idé eller väcka känslor. De används ofta för att visa detaljlösningar, en produkts utseende eller för att förklara och förtydliga ett koncept. 

Exempel på användning

– Tidiga presentationer

– För att förtydliga koncept och detaljlösningar

– För att få feedback från potentiella kundgrupper

– Som underlag vid kapitalanskaffning för att förklara produktidén

Linjeillustrationer

Linjeillustrationer är förenklade bilder av verkligheten som för det mesta beskriver produkter, händelseförlopp och miljöer. De används med fördel i manualer och olika typer av teknisk dokumentation. 

Exempel på användning

– Patentillustrationer 

– Teknisk dokumentation

– Användarmanualer

– Instruktioner och monteringsanvisningar

Sprängskisser

Sprängskisser förklarar hur produkten är uppbyggd och visar ingående komponenter på ett överskådligt och tydligt sätt. De används i allt från konceptanimeringar till monteringsanvisningar.

Exempel på användning

– Teknisk dokumentation

– Användarmanualer

– Instruktioner och monteringsanvisningar

– Filmer och animeringar

3D-renderingar

3D-renderingar är verklighetstrogna produktbilder skapade utifrån 3D-modeller. De är bra för marknadsföring eller för att få feedback från egna teamet och potentiella kunder innan produkten har producerats. 

Exempel på användning

– Presentationer

– Hemsida och sociala medier

– Marknadsföringsmaterial

– Filmer och animeringar

Miljövisualiseringar

Miljövisualiseringar kan användas för att placera in en produkt i en realistisk miljö för att simulera hur den kommer upplevas i verkligheten.

Exempel på användning

– Presentationer

– Hemsida och sociala medier

– Marknadsföringsmaterial

– Användarmanualer

– Filmer och animeringar

Animeringar

Animeringar är olika former av rörliga visualiseringar. Det kan vara allt från enklare handskisser till avancerade miljövisualiseringar. 

Exempel på användning

– För att förtydliga produkten och dess funktioner

– Rörlig instruktion

– Hemsida och sociala medier

– Som underlag vid kapitalanskaffning

Läs mer om våra tjänster

På Prodelox hjälper vi våra kunder att utveckla nya produkter och förbättra befintliga produkter. Vi bidrar på olika sätt beroende på kundens situation och behov. Gemensamt för allt vi gör är att vi erbjuder ett arbetssätt baserat på innovation och samlad kompetens.