Provning

Provning är en naturlig del av våra projekt och används ofta som ett verktyg för att finna och optimera lösningar under hela projekttiden. Självklart i kombination med en teoretisk förståelse för produktens funktion. 

På Prodelox har vi kvalificerad och mycket flexibel mätutrustning.  Denna används för mätningar och insamling av data som senare kan användas som underlag för beräkningar eller komponentval. 

Några exempel på mätningar är trådtöjningsmätning för lastunderlag, vibrationsmätning, temperaturmätning och accelerometermätning.