Provning

Provning är en naturlig del av våra projekt och används ofta som ett verktyg för att finna och optimera lösningar under hela projekttiden. Självklart i kombination med en teoretisk förståelse för produktens funktion. 
Vi har också kvalificerad och mycket flexibel mätutrustning som används för mätningar och insamling av data som underlag för beräkningar eller komponentval. Det kan till exempel handla om trådtöjningsmätning för lastunderlag, vibrationsmätning, temperaturmätning eller accelerometermätning för att få information om den miljö en produkt ska anpassas till eller om produktens egenskaper. 
Vi har även mätutrustning som är mobil och trådlös och kan användas i produktens verkliga miljö.Ett urval av våra projekt

Hitta relevanta projekt med hjälp av kategorierna nedan.

  • All
  • Beräkning
  • Design
  • Konceptstudie
  • Konstruktion
  • Projekt
  • Prototyper
  • Visualisering