Konstruktions-granskning

Har du en design klar men vill ha den granskad från ett antal olika kriterier du själv inte har kunskap om? Då hjälper vi dig! Det går bra att få din design granskad av en av våra konstruktörer och kanske även få designen uppdaterad så att du har en konstruktion som uppfyller alla dina krav.

Granskningen kan utföras under olika faser av utvecklingsprocessen, från konceptfas till detaljkonstruktion och prototypfas. Den kan också upprepas vid olika tillfällen för att upptäcka och rätta till eventuella brister, fel eller risker i designen innan den går vidare till nästa steg eller levereras till kund.