Hållbarhet

Det ställs allt högre krav på hållbarhet av både företag och användare på produkter. Vi på Prodelox kan hjälpa till med arbetet kring ditt företags klimatmål och olika certifieringar. Utöver det kan vi se över materialval, processer och montage för att identifiera mer hållbara val och lösningar.

Prodelox har ett eget verktyg för Design for Environment, DfE. Detta verktyg används för att identifiera områden hos en produkt där en förändring förbättrar olika hållbarhetsaspekter. Verktyget kan också användas för att jämföra flera olika produkter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kreativa lösningar på världens problem
Framtid