Vibrationsanalys

Vibrationsanalyser och frekvensberäkningar är värdefulla verktyg för att förbättra en produkts prestanda och hållfasthet. Med hjälp av dessa tekniker kan vi hjälpa er att minska resonansproblem och på så sätt optimera konstruktionen. Vi använder vibrationsanalys för att förutspå hur produkten beter sig under användning och kan då även bidra till ökad komfort och användarvänligheten av produkten.