Rendering &
3D modellering

Produktvisualiseringar i 3D är ett kraftfullt verktyg att använda tidigt i en produktutvecklingsprocess för att skapa förståelse och intresse för en idé som inte finns realiserad än. Visualiseringarna ger också en bra grund för att ta viktiga beslut gällande form, funktion och den känsla som produkten ska förmedla.


En 3D-modell av produkten kan placeras in i en realistisk miljö för att simulera hur den kommer att upplevas i verkligheten. Med hjälp av visualiseringarna kan kommentarer och feedback från användare och kunder samlas in långt innan produkten har producerats. Vi ser det som ett fönster in i framtiden. Vilka möjligheter ser du?


Om du behöver stöd med tidiga produktvisualiseringar har vi flera skickliga industridesigners som gärna tar sig an dina utmaningar. Vi jobbar med allt från snabba handskisser till 3D-modeller och avancerade miljövisualiseringar och animeringa