Prototyp-konstruktion

Från vår prototypverkstad kan vi leverera nästan vad som helst. Vår prototypverkstad ligger i direkt anslutning till vårt kontor och det gör att det praktiska arbetet blir en naturlig del av vardagen för alla Prodelox produktutvecklare.

Vi har också ett mycket omfattande nätverk av leverantörer som hjälper oss att snabbt ta fram delar i alla tänkbara material. Vi kan ta fram komplexa sammansatta prototyper i metall, plast, glas, trä, betong och textila material. Alla prototyper provas och utvärderas noga före leverans.