För att samordna alla våra möjligheter och kompetenser har vi skickliga projektledare med överblick och lång erfarenhet av alla aspekter i ett produktutvecklingsprojekt. Projektledaren planerar och styr projektet samt förenar affärsmässighet med teknikkunnande. Projektledaren är också kundens kontaktperson och den som ansvarar för att hålla kunden informerad och delaktig i varje steg i produktutvecklingen.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning