Projektledning

Vi kan ta komplett ansvar för ditt utvecklingsprojekt. Vi tillsätter då en projektledare som ansvarar för koordinering av våra insatser och samordningen med dig som kund. Vi bemannar projektet med just de resurser som behövs vid varje tidpunkt.

Vårt arbetssätt innebär att du har full insyn och kontroll över det projekt vi utför åt dig vad gäller tid, ekonomi och resultat. Vi har genomtänkta rutiner för projektets olika skeden och personal som har erfarenhet av stora, komplexa projekt. Vi kan samordna oss med det företag du väljer för serieproduktion för att minimera ledtid och maximera effektivitet även i det skedet.

Projektledaren planerar och styr projektet samt förenar affärsmässighet med teknikkunnande. Projektledaren är också kundens kontaktperson och den som ansvarar för att hålla kunden informerad och delaktig i varje steg i produktutvecklingen.