Ergonomi

När vi utvecklar produkter handlar mycket av arbetet om att skapa goda användarupplevelser.

Inom ergonomiområdet arbetar vi både med produkter i sig men också med anpassningar för effektivare produktion. Det kan handla om ökad säkerhet, minskad risk för arbetsskador, ökat välbefinnande vid användning eller anpassningar för människor med speciella behov.

God ergonomi ger fördelar i hela produktens livscykel.