Användarstudier

Att inkludera sina användare under produktutvecklingsprocessen är avgörande för att skapa fantastiska produkter. Med enkla metoder kan användarnas åsikter plockas upp, konkretiseras och sedan tas vidare in i utvecklingen.

Insikter från användarstudier bidrar också till mer klimatmässigt hållbara produkter eftersom en produkt som möter användarens behov kommer att uppskattas och tas om hand bättre än en som inte gör det. Det minskar antalet produkter som kasseras.

Vi inkluderar gärna användarstudier i alla våra projekt eftersom vi vet att det bidrar till insikter om produkten som är svåra att få på något annat sätt än genom samtal och möten med människor.

 

Konceptstudie