Prototyper

Från vår prototypverkstad kan vi leverera nästan vad som helst. Här blir idéer snabbt verklighet. Verkstaden har en omfattande utrustning med bland annat 3D-printer och maskiner för metallbearbetning.

Vi har också ett mycket omfattande nätverk av leverantörer som hjälper oss att snabbt ta fram delar i alla tänkbara material. Vi kan ta fram komplexa sammansatta prototyper i metall, plast, glas, trä, betong och textila material. Alla prototyper provas och utvärderas noga före leverans.

Vår prototypverkstad ligger i direkt anslutning till vårt kontor. Det gör att det praktiska arbetet blir en naturlig del av vardagen för varje produktutvecklare hos Prodelox.