Våra mekanikkonstruktörer tar fram idéer och konceptlösningar. Vi väljer komponenter och material för att nå de krav som ställs på produkten och omvandlar koncept och design till produktionsunderlag för effektiv produktion, anpassad till aktuell seriestorlek. Industridesign och prototypframtagning är naturliga delar av konstruktionsarbetet för samliga konstruktörer på Prodelox. Vi har konstruktörer med lång erfarenhet och specialkunnande inom många olika områden, t ex plastkonstruktion, maskiner med snabba förlopp och svetsade konstruktioner. Vi har också erfarenhet från många olika branschområden och förstår de särskilda krav som gäller för varje bransch. Vi kan ta varje idé och design fram till färdigt produktionsunderlag i den form du vill ha det.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning