CE-märkning

Är din produkt redo för marknaden men saknar CE-märkning? Låt Prodelox hjälpa. Vi har lång erfarenhet av att se till att produkter uppfyller kraven för en CE-märkning.

CE-märkning är som ett litet “godkännande”-märke på produkter. Det visar att produkten uppfyller vissa säkerhets- och kvalitetskrav som satts inom EU. Märket betyder att produkten är säker att använda och att den följer gemensamma standarder för att skydda människor och miljön. Så, när du ser CE-märket på något, kan du känna dig trygg med att det har blivit noggrant granskat och är i linje med reglerna inom EU.

 Ett urval av våra projekt

Hitta relevanta projekt med hjälp av kategorierna nedan.

  • All
  • Beräkning
  • Design
  • El och mjukvara
  • Konceptstudie
  • Konstruktion
  • Projekt
  • Prototyper
  • Visualisering