CE-märkning

Är din produkt redo för marknaden men saknar CE-märkning? Låt Prodelox hjälpa till.
Det är tillverkaren själv som CE-märker sin produkt, men Prodelox har lång erfarenhet av att vara ett stöd i arbetet. Vi kan se till att produkter uppfyller ställda krav och hjälpa till att ta fram den dokumentation som krävs för CE-märkningen.
Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. I många fall är CE-märkning ett krav för att produkten ska få säljas och marknadsföras.