Kundprojekt: RespiHeart – ny revolutionerande mätmetod

RespiHeart

2005 upptäckte forskare vid Linköpings Universitet en ny metod för att mäta blodflöde i benvävnad. Detta blev startskottet för RespiHeart, ett utvecklingsföretag inom medicinsk teknik med fokus på smart mätning och insamling av vitalparametrar.

Traditionellt har mätning av vitalparametrar som andningsfrekvens, blodflöde och syrgasmättnad krävt ett batteri av komplex utrustning med kablar och sensorer. Med RespiHearts lösning behövs nu bara en liten, trådlös kapsel som placeras på patientens bröstben.

Ny teknik skapar nya möjligheter

Bröstbenet är i detta fall nyckeln till de mer exakta mätvärden som RespiHeart kan samla in. Den nya tekniken mäter vitalparametrarna i de stelare blodkärlen i benvävnaden, istället för som traditionellt, i de mer lättrörliga mjukvävnaderna. Tack vare bröstbenets stelare blodkärl kan små variationer i blodflödet detekteras mer exakt än med etablerade mätmetoder.

Den nya tekniken som har utvecklats är revolutionerande och innebär en mängd nya möjligheter, både för patient och vårdgivare, men vägen till verifiering har varit lång. Vi på Prodelox har haft fördelen att få jobba igenom många av de komplexa steg och vägval som krävts för att nå hela vägen till en väl fungerande prototyp och förserie anpassad för kliniska test.

Utmaningarna

RespiHeart kom till Prodelox i mars 2018 med en första prototyp och en mängd utmaningar. Prototypen var för stor och upplevdes som klumpig. Tillverkningsmetoden som hade tillämpats störde elektroniken och den optiska sensorn som mäter blodflödet och känslan av enkelhet och trygghet som är viktig för en medicinteknisk produkt saknades. Det behöves ett omtag för att lyfta både utseende och användarupplevelse, inte minst för att säkra att metoden skulle kunna gå in i en klinisk testperiod och visa på goda resultat.

För att lösa detta gjorde Prodelox en genomlysning av nuläge och design, sen skissades alternativa kapslingar av RespiHearts sensor och elektronik upp. Resultatet blev slutligen en ultralätt kapsling i plast med helt ny design för sensorplattan som tidigare gjutits in i silikon, samt en nerskalad storlek. Storleken kunde snart skalas ner ytterligare när man hade konstaterat att mätvärden avläses enklare i en egen enhet via en app, istället för i en integrerad display i mätinstrumentet.

Med en helt ny design, nytt material och en mängd prototyper och iterationer i backspegeln togs 20 enheter av en förfinad prototyp slutligen fram i Prodelox egna lokaler. Dessa enheter testats nu framgångsrikt inom framför allt akutsjukvården på flera håll i landet.

Positiva resultat och godkända patent

Hårt arbete och tighta utvecklingsteam betalar sig. Utöver den tekniska lösningen så har RespiHearts mätmetod nu patentgodkännande i Europa, USA, Kina och Japan. Man är redo att ta metoden till marknaden och söker nu samarbeten med globala medicintekniska företag för framtagning av kommersiella produkter.

– Vi har jobbat väldigt tätt med Prodelox. Allt som rör hårdvara och mekanikutveckling har hanterats löpande av Prodelox team, medan våra egna utvecklare har fokuserat på elektroniken och mjukvaran. I praktiken har Prodelox externa utvecklare varit en integrerad del av vårt team och det har fungerat otroligt bra, säger Per Trossmark, VD på RespiHeart.

På Prodelox kontor är känslan lika positiv. Det har varit en lång och innehållsrik utvecklingsresa som hela tiden har känts viktig och betydelsefull.

– Det är något speciellt med att följa en innovation från skiss till produkt som innebär en så markant förändring till det bättre för slutanvändarna. Extra speciellt när många av slutanvändarna är patienter där vikten av att kunna mäta av vitalparametrar enkelt och precist har så stor betydelse, säger Johannes Sjödin som både har projektlett och stått för de flesta designförbättringarna hos produkten.

Läs mer om RespiHeart på deras hemsida: www.respiheart.com