Produktutveckling med IP som hävstång

Produktutveckling

Konceptstudien – det första steget i en framtidssäkrad produktutvecklingsresa

För att lyckas med att ta fram en ny produkt som är relevant både idag och på en framtida marknad är det många strategiska vägval som måste hanteras – helst parallellt och redan på ett tidigt stadie. Det gäller att ha kontroll på vad som rent praktiskt behöver vägas in för att hitta rätt lösningar, samtidigt som frågor om hantering av immateriella tillgångar och rättigheter bör finnas med från början.

I tidiga utvecklingsstadier krävs en fin balans mellan kreativitet, teknisk kompetens och praktisk verklighetsförankring – då är oddsen som bäst för att slutprodukten kommer skapa värde både för de som ska använda produkten och för din egen verksamhet.

Prodelox och Bergenstråhle, specialister på patent och immaterialrättighet, delar inställning till vad som kännetecknar framgångsrikt utvecklingsarbete och har tagit fasta på behovet av att låta utveckling och IP-strategi följas åt. Det har gett upphov till en unik utvecklingsplattform som ger produktägande kunder tillgång till det bästa av två världar – produktutveckling med IP som hävstång.

Konceptstudien, ett verktyg för att planera och accelerera i rätt riktning

De mest lyckade utvecklingsprojekten brukar ta avstamp i det som vi produktutvecklare kallar för en konceptstudie.

Konceptstudien är ett viktigt verktyg för att konkretisera målbilden och minska risker som gör att projekt i förlängningen går utanför budget eller inte håller utsatt deadline. Produktägaren får tydliga skisser, viktning av, till exempel komplexitet och kostnad, för olika typer av lösningar innan vi börjar ta fram konstruktionsunderlag – ett smart sätt att strategiskt planera och accelerera utvecklingsarbetet i rätt riktning direkt från start.

Ta lärdom av tidigare lösningar
I konceptstadiet är det viktigt att känna till och förstå olika lösningar som redan finns på marknaden. Det kan vara lösningar som vi kan ta spjärn emot och lära oss av när vi går in i ett nytt utvecklingsprojekt, eller dåliga exempel där vi vill undvika andras misstag. Därför inleder vi våra konceptstudier med att analysera marknaden för produkten och undersöka kravbilden utifrån ett användar- och funktionsperspektiv. Vi kan ofta hämta inspiration och nya idéer utifrån befintlig teknisk dokumentation och verifierade lösningar, t ex från liknande teknikområden med unika beskrivningar av patenterade tekniker.

Det betyder att kombinationen konceptstudie och IP-strategi tillsammans skapar ett perfekt fönster, både för att blicka framåt och hitta framtidssäkra lösningar, och bakåt för att undvika hinder som immateriella intrång i någon annans rättighet.

De allra flesta utvecklingsprojekten har stor nytta av att inledas med en konceptstudie.

  • Det skapar samsyn mellan produktägare och utvecklingsteam
  • Det avgränsar utvecklingsarbetet tidigt och ringar in prioriteringar
  • Det säkrar att vi identifierar vad som behöver undersökas, testas och verifieras i olika delsteg
  • Det sparar i förlängningen tid och pengar
  • Och det ger produktägaren bra verktyg för att kommunicera sin produktidé till andra

 

Kopplar vi på IP-strategi får vi dessutom förmågan att planera, för skydd av teknik och innovation, och också för hur ett immateriellt värde kan börja byggas upp och hur det kommer att kunna användas i den fortsatta utvecklingsprocessen.

Självklart behöver konceptuella insatser snabbt kunna omsättas i fortsatt utveckling för att få de fysiska delarna på plats så att vi kan se, uppleva och testa produkten. Det betyder att produktvecklingsteamet redan på konceptstadiet planerar för att hantera behov av:

  • Industridesign – tidiga skisser, tekniska underlag för patent samt produkt- och miljövisualiseringar
  • Beräkningar –värme, flöde, hållfasthet
  • Konstruktionsunderlag – för el, mekanik, prototyp, 0-serie, serieproduktion och allting däremellan
  • Behov av test, utvärderingar och hantering av regulatoriska krav

Tidig kontroll ger värdeökning

För en produktägande kund innebär en plattform som kombinerar konceptstudie och IP-strategi maximal kontroll över framtida resultat och effektiv utvecklingstid – på riktigt.

I tidiga processer är det inte speciellt effektivt att jobba sekventiellt med att utveckla IP och produkt. Det ena påverkar det andra, och både affärsmöjligheter och hinder behöver kommuniceras och adresseras för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Starka produkter ger starka bolag
Oavsett om din organisation är en startup eller en stor global verksamhet är det vettigt att låta de första stegen i en utvecklingsprocess vara utforskande och på bred front inbegripa frågeställningar som rör koncept, behov av olika typer av underlag, prototyper och IP-värden. Det är bästa sättet att hitta potentialen i en ny produkt och på så sätt öka både ditt bolags och produktens värde.

Summerat innebär allt detta att en stark produkt blir starkare med ett medvetet IP-arbete, precis som ett starkt varumärke blir starkare när det kopplas till produkter som inte bara möter, utan överträffar användarnas förväntningar. Tillsammans hjälper vi våra kunder att bygga starka bolag med starka produktportföljer.