Livable Orb – en luftrenare för barnvagnar och en ögonöppnare

Barnvagn med luftrenare

Fröet till startupbolaget Livable Orb började med föräldraskap. När Conny Karlsson, läkare och nybliven far, besökte Stockholm med sin son en sen novemberdag såg han för första gången staden i ett nytt ljus.

Staden kändes smutsig. Luften var full av partiklar och föroreningar och där gick familjen med barnvagn och ett par alldeles nya lungor som mötte världen.

– Att bli förälder innebär omställningar för alla, menar Conny. Det är lätt att snöa in på saker som man inte har tänkt på förut. För mig blev det luftkvalitet. Som pappa fick jag för första gången upp ögonen för hur omfattande problematiken med luftföroreningar är. Någonstans där började jag fundera på lösningar. Det gick bara inte att släppa insikten om att problemet är så stort.

Samtidigt förstod Conny att målgruppen barn och småbarnsföräldrar borde vara helt rätt ingång för att ta fram en ny luftreningsprodukt, inte minst från ett läkarperspektiv.

– När det gäller barn är det under de första tre levnadsåren som förutsättningar och risk för astma och försämrad lungfunktion anläggs. Det är då vi ska skydda barnen och det var också utifrån den utgångspunkten som vi började jobba med Livable Orb, säger Conny.

Ursprungsidén var ett överdrag till barnvagnar som kontrollerar miljön och skapar en säker sfär för barnet, samtidigt som ren luft rensar undan föroreningar med hjälp av övertryck. Resultatet – en ny typ av mobil luftrenare för barnvagnar.

Nya vägval och ny energi

I samband med att en tidig prototyp av Livable Orb skulle vidareutvecklas tog Conny kontakt med Prodelox och sedan dess har bolagen följts åt.

Relativt snart i utvecklingsarbetet konstaterades det att lösningen med luftövertryck i Livable Orb skapar en så ren miljö för barnet att barnvagnsöverdraget inte var nödvändigt som extra skydd. Det var ett konstaterande som förenklade produkten åtskilligt och innebar att den blir både enklare att använda och mer kostnadseffektiv att tillverka.

– Våra workshops med Prodelox där vi gemensamt går in och tittar på sätt att lösa olika tekniska problem längs med vägen har verkligen varit det bästa under hela veckan. Det finns ett genuint engagemang i Prodelox och en vilja att vi ska lyckas som känns, säger Conny.

Genom samarbetet har sedan flera nya milstolpar passerats. Prodelox har jobbat med att säkerställa att få till rätt luftflöden med stöd av flödesberäkningar och har tagit fram prototyper i flera steg. Teamet har också stöttat med att förbereda för att koppla upp luftrenaren med hjälp av IoT – smarta sensorer som mäter och samlar in luftdata.

En lösning som utbildar och opinionsbildar

Att samla in data har alltid varit en viktig poäng för Livable Orb. Samtidigt som barnen skyddas ville Conny säkra att kunskapen om hur luftkvalitén ser ut i olika områden av världen sprids. Ju fler som tar del av Livable Orbs data, desto fler förstår hur luften i vår närmiljö mår och i förlängningen hur vi själva mår av detta

Utifrån den utgångspunkten kan information från Livable Orb idag användas för att utbilda beslutsfattare, vården, akademin och samhället i stort. Aggregerad data från luftrenarna kan dessutom kopplas till andra parametrar och ge oss insikter om hur luftkvalitet påverkas av olika faktorer som väder, vind, geografisk plats, tid på året et cetera.

Från startpunkt till nuläge

Idag när utvecklingsteamet på Prodelox minns tillbaka är det flera olika delar som har betytt extra mycket under projektets gång.

Tidigt var Prodelox industridesigners med och tog fram konceptbilder på lösningen. Enkla skisser som skulle förmedla känslan av att röra sig i en stadsmiljö med trafik med barnvagn, scenen som blev startskottet för Livable Orb den där novemberdagen i Stockholm. Det var en liten insats som drog in tidigt kapital till projektet.

– Det är kul när väldigt enkla visualiseringar gör så stor skillnad för ett projekt. Nu, ett och ett halvt år senare står vi här, med flera prototyper och ett samarbete med en global aktör. Tanken är att produkten ska lanseras inom några månader. Extra kul är det att vi fortsätter att följa Livable Orb och utveckla produkten vidare tillsammans med denna stora globala aktör, säger Alden Skenderi som har jobbat mycket med både prototypframtagning och flödesberäkningarna i Livable Orb.

Konceptskiss

Vill du veta mer om Livable Orb? Ta en titt på deras hemsida: livableorb.com.