Konceptstudie

För många av våra kunder är konceptstudien det första steget mot en färdig produkt. I konceptstudien identifierar vi förbättringspotential hos en idé. Samma princip tillämpas vare sig utgångspunkten är en ny produktidé, eller en befintlig produkt som ska vidareutvecklas.


Beroende på kraven på projektet kan vi titta på områden som komponentval, materialval, produktionsmetoder, form, användarupplevelse, hållbarhet, och montering – alltid med fokus på funktionalitet och användarbehov.


I vissa fall kan det vara lämpligare att göra en enklare förstudie istället för en konceptstudie. Om du är intresserad av en sådan lösning skräddarsyr vi den åt dig.

 

Konceptstudie