IRwin – söker gasläckor i högriskmiljöer

inficon_IRwin_12juni_2264_mindre

Produktutveckling på detaljnivå är kritiskt för produkter som ska verka i högriskmiljöer. En gnista från en statisk plastyta kan i värsta fall få ett utrymme fullt med gas att explodera. För att olyckor av detta slag inte ska kunna hända behöver många krav ställas på produkterna. Ett företag vars produkter ofta vistas i högriskområden är INFICON. De har under 50 års tid specialiserat sig på utrustning som mäter, lokaliserar och kvantifierar gasläckor. För några år sedan startade projektet IRwin, en detektor som ska hitta naturgasläckor. I utvecklingen av IRwin behövde många krav på kapslingen och mekaniken mötas, och det var i det läget INFICON vände sig till sin granne och tidigare utvecklingspartner, Prodelox, för stöttning.

Henrik Vennerberg, produktions- och kvalitetsansvarig på INFICON, beskriver hur de behövde ”en partner att luta sig mot” gällande kapslingsutmaningarna. De gillar Prodelox bredd och samspelet mellan kollegor med olika kompetens, och ett samarbete inleddes.

Både mekaniken och formen av kapslingen började som koncept, och togs steg för steg vidare med kontinuerliga avstämningar varje vecka. Prodelox skötte all diskussion med plasttillverkarna, vilket är något som INFICON specifikt uppskattade. Utveckling av en komplex produkt för högriskmiljöer kommer med många utmaningar. Exempelvis får produkten inte börja gå varm eller orsaka gnistbildning om den går sönder då det kan leda till allvarliga olyckor. Dessa risker är nu undanröjda genom så kallad egensäker design av elektronik och hölje. Även färgvalet kom med vissa produktionsutmaningar. INFICON ville använda sig av en signalfärg och då gasledningar ofta markeras med gult, föll valet naturligt på en gul produkt. Att få till en gul kapsling innebar dock större utmaningar än väntat då gul plast lätt blir förorenad och “ful” i texturen. Här var det kritiskt att ha en nära diskussion med plasttillverkarna för att hitta lösningar och komma framåt.

IRwin har nu funnits på marknaden ett tag och när Henrik ser tillbaka på utvecklingssamarbetet är han väldigt nöjd. När han reflekterar över vad han vill skicka med andra som ska ta fram kapslingar nämner han vikten av att börja tänka på mekaniken tidigt i utvecklingen. Det blir lätt att fokus ligger på insidan av produkten länge och att man tänker att ”kapsling fixar vi sen”. Men helheten kan bli mycket bättre om mekaniken tas i åtanke tidigt i utveckling när mycket rum för förändringar finns. Ett annat tips för att lyckas med sin kapsling är att tidigt 3D-printa delar, uttrycker Henrik. På så vis får man en känsla för formen direkt och det kan vara enklare att ta snabba beslut. Slutligen trycker Henrik på att med en produktanpassad kapsling kan man se till att ergonomin och användarvänligheten av produkten blir genomtänkt. Speciellt vid en produkt som IRwin som används direkt av människor. Tanken är att IRwin ska vara så intuitiv och enkel att använda att man inte behöver någon teknisk utbildning för att manövrera den. Med en bra och genomtänkt kapsling kan man höja intrycket av produkten rejält, med andra ord!

Både INFICON och Prodelox är väldigt nöjda med samarbetet med IRwin och Henrik avslutar med att uttrycka att han ”inte tror att det hade gått om vi inte haft Prodelox som partner. Modellen är väldigt komplex och vi hade inte haft kompetensen att göra det själva utan att tappa bort oss”.

Nyfiken på att läsa mer om INFICON och IRwin? Läs vidare här