FläktGroup – utveckling av nytt ventilationsaggregat till FläktGroup

Final rendering 4

FläktGroup, innovationsledare med fokus på utveckling av säkra, energieffektiva och hälsosamma inomhusklimatlösningar tog kontakt med Prodelox i slutet av 2019. Med sig hade man en stor utmaning.

FläktGroup ville ta fram en ny, nerskalad version av det väletablerade Ilox-89-aggregatet. Det nya ventilationsaggregatet, Ilox-59, skulle vara anpassat för målsegmentet små lägenheter med behov av effektiv bostadsventilation för att främja ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. Med ett sådant målsegment följde också en rad skarpa krav, bland annat gällande storlek, ljudnivå och design.

–      När målbilden är att erbjuda lägenhetsinnehavare ett komfortabelt inomhusklimat fokuserar vi inte bara på god ventilation när vi tar fram ett nytt aggregat. Alla delar påverkar upplevelsen av inomhusklimatet. Därför måste vi också tänka på hur vi undviker att skapa störande ljud, att designen ska smälta in i bostaden, att aggregatet ska vara lättplacerat, lätthanterligt vid installation och lättåtkomligt för service så att det kan underhållas på ett korrekt sätt, förklarar Jan Westermark, Global Product Marketing Manager Residential på FläktGroup.

Prodelox var givetvis inte sena att anta utmaningarna och projektet rullade igång med en gemensam workshop.

Från testprototyp till produkt redo för marknaden

I denna första workshop satte sig teamen från båda bolagen gemensamt ner för att ringa in krav och behov till det nya aggregatet.

Den största utmaningen låg i att skala ner storleken och samtidigt möta de mycket skarpa ljudkraven. Det krävdes dessutom en uppdaterad spjällösning, en anpassad motor och det ställdes nya krav på serviceluckan i det nerskalade formatet, samtliga krav som Prodelox utvecklare löste. 

Ett samarbete i stort samförstånd

Prodelox har genom projektet drivit hårdvaruutvecklingen av ventilationsaggregatet Ilox-59, i tät dialog med FläktGroup och båda teamen är extremt nöjda med samarbetet.

       FläktGroup visade direkt stort förtroende för Prodelox och var inte rädda att lägga över ansvar på oss. Vi hade en skarp deadline att förhålla oss till och var tvungna att jobba effektivt och agilt genom de olika stegen. Det har vi också kunnat göra, mycket tack vare ett stort gemensamt engagemang mellan teamen redan från start, säger Marcus Andersson, som har varit projektledare för utvecklingsprocessen på Prodelox.

Bilden delas av FläktGroup som initialt tog kontakt med Prodelox för lösa intern resursbrist som annars skulle kunnat hindra projektet. Att ta in utvecklingsstöd externt hör inte till vanligheterna hos FläkGroup som har sin egen utvecklingsavdelning. Det speciella med det här projektet var att det var ett internt samarbetsprojekt mellan flera olika parter inom FläktGroup. 

        Ja, det hade lätt kunnat bli rörigt, men vi hade hört gott om Prodelox och vi hade ett behov. Nu är vi glada över att vi tog beslutet att ta in Prodelox som extern utvecklingspart. Samarbetet har fungerat över förväntan. Prodelox utvecklare har varit lyhörda och har ställt rätt frågor i rätt tid. De har också löst alla tekniska utmaningar snabbt och precist. Samarbetet fungerade så bra att vi dessutom lät Prodelox stötta oss med att ta fram installationsfilmer och miljövisualiseringar av produkterna till lanseringen, berättar Jan Westermark.

3D-modellerna fanns redan framtagna hos Prodelox och ett upparbetat team kunde på så sätt direkt ta fram matchande miljövisualiseringar och animera modellerna utifrån FläktGroups önskemål utan att behöva introduktion eller hämta in underlag från beställaren.

      Det sparade oss en del tid och energi. För att avrunda känns det som att vi gemensamt utgjorde ett team genom hela projektet. Vi upplevde att det fanns en kontinuitet i arbetet från Prodelox sida och att vi gemensamt hittade de stora puckarna. Ett tryggt samarbete helt enkelt, avslutar Jan Westermark.  

Vill du veta mer om Fläktgroup? Ta en titt på deras hemsida: flaktgroup.com