HÅLLBARHETSWORKSHOP: Hur framtidssäkrar ni ert företag ?

Finger pressing power button with energy resources icon on earth at night background. Earth day. Environment and conservation. Energy saving concept.

Vi är glada att, tillsammans med vår samarbetspartner Envima, nu kunna erbjuda en workshop där vi tillsammans med er ser över ert hållbarhetsarbete för att utveckla och framtidssäkra er verksamhet. Ni får helhetsstöd med att ta fram en tydlig hållbarhetsstrategi kopplad till en praktisk utvecklingsplan för att utveckla hållbara processer, produkter och lösningar.

Workshopen vänder sig till produkt- eller processägande bolag som vill arbeta hållbart, oavsett om detta är ert första spadtag, eller om hållbarhet varit en naturlig del i er verksamhet sedan länge. Hur börjar man? Hur kommer man vidare när man redan kommit en bit? Hur vet man vad som är nästa steg? Kvarstår ett problem som har varit svårt att komma runt? Saknas det en teknisk lösning?

I ett inledande uppstartsmöte sätter vi tillsammans formerna för workshopen utifrån era specifika behov. 

Grundupplägg workshop

  • Skräddarsydd halvdags workshop för upp till 10 deltagare
  • Introduktion eller fördjupning till vikten av att arbeta med hållbarhet
  • En första trendspaning, eller tillsammans utarbeta strategier och arbetssätt utifrån befintlig process
  • Strategier för att förbättra processer, produkter/tjänster
  • Workshopen leds av två processledare (från Envima och Prodelox)

 

Efter genomförd workshop får ni med er:

  • Vägledning och inspiration till att arbeta vidare
  • Verktyg för hur ni får kontinuitet i ert hållbarhetsarbete
  • Övergripande rekommendationer till det fortsatta arbetet
  • Era dokumenterade reflektioner från workshopen

Kostnad: 

Just nu erbjuder vi 10% rabatt om du bokar en workshop i vår (vi vill ha din bokning senast 1 juni 2021)

Totalkostnad för workshop: 23 400 kr (ordinarie pris: 26 000 kr)

Vår uppfattning är att hållbarhetsfrågan berör alla och att man tjänar på att inkludera en hållbarhetsstrategi tidigt i utvecklingsprocessen!

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper företag inom alla branscher att utveckla morgondagens produkter. Prodelox stöttar kunder med  idégenerering, visualiseringar, industridesign, mekanikutveckling, tekniska beräkningar, el- och mjukvaruutveckling, prototypframtagning och produktionsanpassning. Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas över hela Norden.

Envima är miljö- och hållbarhetskonsulter som hjälper dig att uppnå hållbara affärer. Vi erbjuder webverktyg och stöd vid införande av ledningssystem och strategier, revision och uppföljning av hållbarhetsarbetet, juridisk rådgivning och tolkning av lagstiftning, kommunikationsstrategier och rapportering samt utbildning i hållbarhetsfrågor. Envima grundades 2001 och har kontor i Linköping, Stockholm och Kalmar.

För mer information  kontakta:

Robert Armerö, VD

robert.armero@prodelox.se

+46 (0)73 373 00 02

Anna Axelsson, VD Envima

anna.axelsson@envima.se

+46 (0)72 188 42 42

Ladda gärna ner vårt erbjudande.

Läs mer om Envima på deras hemsida.