Beräkning och simulering

Våra beräkningsingenjörer arbetar med många olika typer av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser. De har mångårig erfarenhet från kvalificerat beräknings- och analysarbete för olika typer av produkter och system.

Våra effektiva metoder gör att vi kan arbeta integrerat med konstruktionsarbetet. Exempel på uppgifter som utförs är; hållfasthetsberäkningar med FEM-analys i program som Abaqus och Solidworks Simulation, beräkningar av tryck, flöde och temperatur, analys av mekanisk dynamik, och analys av funktion och händelseförlopp i mekaniska system.Ett urval av våra projekt

Hitta relevanta projekt med hjälp av kategorierna nedan.

  • All
  • Beräkning
  • Design
  • El och mjukvara
  • Konceptstudie
  • Konstruktion
  • Projekt
  • Prototyper
  • Visualisering