Beräkning och simulering

Vi på Prodelox ser beräkning och simulering som en avgörande del av vårt arbete. Våra beräkningsingenjörer arbetar med många typer av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser där våra effektiva metoder låter oss arbeta integrerat med konstruktionsarbete.

Några exempel på uppgifter som utförs är hållfasthetsberäkningar med FEM-analys, beräkningar av tryck, flöde och temperatur med hjälp av CFD och analyser på händelseförlopp i mekaniska system.
Genom att använda beräkning och simulering som verktyg kan vi på ett effektivt sätt utforska olika aspekter i produkter innan de tillverkas. Detta hjälper oss att leverera högkvalitativa, pålitliga och innovativa lösningar till våra kunder samtidigt som vi sparar tid och minskar kostnader genom att undvika onödiga prototyper och tester. Beräkning och simulering är därför en viktig del i vår arbetsprocess.