Simulering &
utvärdering

För att säkerställa att produkterna vi jobbar med gör vad dem ska så erbjuder vi simuleringar och analyser. Genom att simulera den miljön produkten kommer att användas i kan vi få snabba svar på hur produkten reagerar och vi kan då identifiera potentiella problem innan produkten ens är tillverkad. Exempel på vad som kan simuleras är olika typer av laster, accelerationer och flöden. Med hjälp av simulering skapar vi en överblick över produkten i sin användningsfas vilket är en viktig del inom utvecklingsarbetet.