Prodelox stöttar Imafor

imafor

Prodelox stöttar Imafor med utveckling av kamera-enhet för temperaturscreening av individer i grupp

Med hjälp av bred, teknisk kompetens och ett agilt angreppssätt har Prodelox stöttat Imafor med att i rekordfart ta fram kapsling till en dubbelkamera-enhet med hög precision för temperaturmätning av individer i grupp.

En viktig del av utvecklingsarbetet har handlat om att göra rätt vägval i rätt tid för att utvecklingsprocessen ska kunna gå från koncept- och designfas till konstruktionsunderlag och prototypserie så snabbt som möjligt.

– Vi på Prodelox är oerhört stolta över att vi har medarbetare som inte tvekar inför den här typen av utmaningar. Med sammansvetsade team som är vana vid att jobba iterativt på distans kan en process som skulle ta veckor accelereras till att hanteras på dagar. Det är inte alla organisationer som mäktar med en sådan sak mitt i en global kris, säger Robert Armerö, VD på Prodelox.

Två parallella team har jobbat med värmekameran under en sammanhållande projektledare, samtidigt som tät kontakt har bibehållits med Imafor genom hela projektet.

Montering Imafor värmekamera
Monering av kapsling till Imafors enheter

– Det här har varit en spännande och viktig utmaning för oss att ta oss an. Att ta fram design och koncept inom loppet av två dagar, och detaljkonstruera för produktion på samma korta tid är den snabbaste process jag någonsin varit med om. Samtidigt är det viktigt att slutresultatet uppfyller alla krav och skapar trygghet när samhället som mest behöver det, säger Anna-Giulia Scaglia, som har projektlett arbetet.

Tack vare en snabb, gemensam insats kan Imafors kamera-enheter nu ställas upp där det finns ett naturligt flöde av människor och kalibreras mot en temperaturreferens. Tanken är att mätningar ska störa flödet så lite som möjligt och varna när temperaturavvikelser upptäcks för att snabbt förhindra smittspridning. Därmed tryggas den enskilda individen, samtidigt som känsliga organisationer och samhället skyddas i en ny vardag präglad av en global pandemi.

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper företag inom alla branscher att utveckla morgondagens fysiska produkter. Vi stöttar kunder med innovativ idégenerering, visualiseringar, industridesign, mekanikutveckling, tekniska beräkningar, el- och mjukvaruutveckling, prototypframtagning och produktionsanpassning.  Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas över hela Norden.

För mer information  kontakta:

Robert Armerö, VD

robert.armero@prodelox.se

+46 (0)73 373 00 02

Ladda gärna ner vår pressrelease.

Läs mer på Imafors hemsida.