Nytt strategiskt samarbete gör specialanpassning enkelt

Dynamaker växthus

Prodelox och Skymaker inleder strategiskt samarbete för att göra specialanpassade produkter mer tillgängliga. Idag finns ingen anledning att lägga utvecklingstid på att göra enkla anpassningar produkt för produkt. Om din organisation hör till gruppen bolag som får återkommande frågor gällande produktanpassningar med specialmått, material, färger eller andra tillägg, men har svårt att få tiden att räcka till vill vi påstå att det inte är tid som saknas, utan parametrisering.

”One size fits no one” – special är det nya normala

“One size fits no one” är en bild som delas av organisationerna Prodelox och Skymaker som båda jobbar för att göra anpassningsbara lösningar och produkter tillgängliga för den stora massan. Ingen ska behöva vänta på design- och konstruktionsunderlag när moderna metoder enkelt möjliggör anpassning av olika parametrar som mått, färg eller material hos en produkt direkt på ett företags hemsida. Allt som behövs är Skymakers verktyg Dynamaker och ett regelverk som tas fram av Prodelox utvecklingsingenjörer.

Varför är Dynamaker så kraftfullt?

-Med hjälp av Dynamaker kan produktionsunderlag enkelt och automatiserat anpassas efter kundens egna behov utan onödiga omvägar. Det är ett flöde på kundens villkor, vare sig det handlar om B2B- eller B2C-bolag, och produktägaren sätter reglerna med vår hjälp. Det är ett smart sätt att frigöra tid internt och ge den egna utvecklingsavdelningen möjlighet att jobba med nya innovationer och förbättringar istället för repetitiv versionshantering, säger Robert Armerö, VD på Prodelox.

Automatiserade flöden innebär inte bara att slutkunden snabbt kan komma vidare från specialanpassning till köp – när en lösning kan konfigureras effektivt utan onödig handpåläggning påverkas både pris och tillgänglighet till det bättre. Det stärker möjligheterna att hantera produktionen lokalt. En mer hållbar affär, både för bolag och omvärld.

-När en kund använder en konfigurator får produktägaren alla parametrar och produktionsunderlag som BOM och CAD-modeller genererade och levererade automatiserat till sin egen order- eller produktionsavdelning, eller, i bästa fall, automatiserat direkt till sin maskinpark. Snabbt och kostnadseffektivt, fyller Kristofer Skyttner, VD på Skymaker, i.

Prodelox utvecklingsingenjörer är vana vid att hantera parametrisering av olika produkter och kan anpassa din Dynamaker-plattform för olika typer av produktion. Vi kan också utbilda din egen personal så att du kan bygga vidare med nya parametrar – ett bra sätt att se till att kunskap om hur en produkt kan anpassas inte längre sitter i väggarna, utan finns beskrivna, dokumenterade och tillgängliga för hela organisationen.  

Tillsammans gör vi specialanpassning till det nya normala. Kontakta oss eller en representant på Skymaker för mer information.

Känner du igen dig i ett eller flera av nedan påståenden? Då är parametrisering något för din organisation

  • Ditt bolag äger sina egna produkter och produktionen av dem.
  • Ni får ofta frågor om att anpassa produkter, t. ex. gällande mått, färg eller material.
  • Er sälj- och utvecklingsavdelning lägger mycket tid på specialanpassning av olika produkter istället för på nyutveckling.
  • Ni kanske har eller funderar på att investera i ny produktionsutrustning.
 

För mer information  kontakta:

Robert Armerö, VD

robert.armero@prodelox.se

+46 (0)73 373 00 02

Testa vårt parametriserade växthusexempel.

Läs mer om parametrisering på Skymakers hemsida.