Prodelox ingår strategiskt samarbete med ValueOne

Komponenter

Idag lanserar Prodelox och ValueOne ett gemensamt erbjudande där kombinationen av djup kompetens inom produktutveckling, leveranskedjor och kostnadsoptimering hjälper uppdragsgivare att utveckla lösningar som är konkurrenskraftiga, väldesignade – och lönsamma.

Avsikten är att skapa förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika kompetenser i produktutvecklingskedjan, för att på så sätt skapa lönsamhet i produktens hela livscykel – från tidigare faser som koncept- och design, till konstruktion och slutligen ut i volymproduktion.

Både ValueOne och Prodelox är väl medvetna om att ca 60-70% av en produkts livscykelkostnader typiskt bestäms redan under koncept- och designfasen. I praktiken betyder det att det kan bli kostsamt att rätta till något i ett senare skede, särskilt om man inte gjort medvetna val i utvecklingsfasen. Det kan handla om utformning, komponent- eller leverantörsval, eller om hur och varifrån material ska sourcas.

Med stöd av bolagens kombinerade kompetenser kan vi tillsammans utföra genomlysningar av produkters hela livscykel, och kan tydligt definiera möjliga besparingar med utgångspunkt i utformning, komponentval, design och konstruktion, samt kan förslå effektiviseringar av processer, sourcing upplägg och logistiska flöden.

– Vi ser mycket positivt på vår samverkan med ValueOne. Våra kompetensområden kompletterar varandra. Nu kan kunder dra nytta av Prodelox erfarenhet gällande tidiga stadier av produktutveckling i koncept- och prototypframtagningsfaserna, samtidigt som ValueOnes erfarna specialister tar in sourcing- och logistiska flöden i modellen. Vi ser stor potential för kunder att hamna rätt från början och få stöd att ta fram nya, konkurrenskraftiga och lönsamma produkter. En verklig win-win för alla parter, menar Robert Armerö, VD på Prodelox.

– Genom vårt gemensamma upplägg och samarbete med Prodelox, kan tillverkande produktägande företag få ett omedelbart och effektivt stöd för att accelerera och effektivisera sitt utvecklings-, förnyelse- och cost-out arbete, genom att flera erfarna spetskompetenser samverkar och arbetar parallellt, säger Christer Atterström, VD på ValueOne.

Läs mer om samarbetet i en kort artikel här.

För mer information, kontakta Robert Armerö eller Christer Atterström.

ValueOne är specialister på Supply Chain Management, Inköp och Logistik Sedan starten 2009 har ValueOne genomfört flera hundra uppdrag inom de tre huvudsakliga verksamhetsområdena: Verksamhetsutveckling, Interimslösningar och Rekrytering. ValueOne stödjer företag verksamma inom olika branscher och kunderna är bolag av alla storlekar och opererar såväl nationellt som globalt.

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper företag inom alla branscher att utveckla innovativa produkter. Med vår samlade kompetens och erfarenhet vet vi hur man bäst omvandlar dagens idéer till morgondagens produkter. Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping med säljkontor i Stockholm och kundbas över hela Norden.