Prodelox eftermarknadsservice stärks med aktiv förvaltning

data

Hos Prodelox har tusentals idéer omvandlats till morgondagens produkter allt sedan 2007. I varje projekt levererar vi ut projektdata och filer när projekten avslutas. En kopia av samma data och filer förvaltas sedan hos oss för att säkra kontinuitet för kunden. Nu lanserar vi ett nytt eftermarknadsstöd i form av aktiv förvaltning av din data. 

Prodelox är en produktutvecklingsbyrå som erbjuder tjänster för produktutveckling inom en mängd olika kompetensområden. I våra utvecklingsprojekt skapas en mängd data i form av exempelvis ritningar, CAD-modeller, elscheman, rapporter och mjukvara.

När ett projekt avslutas och slutfaktureras levererar vi ut din data och dina filer till dig, men vi förvaltar också en kopia av samma data och filer. Nu kan du själv välja servicegrad för denna förvaltning.

Två alternativ 

På Prodelox gör vi alltid vårt yttersta för att möta våra kunders förväntningar och skapa mervärde i samtliga led. Vi vill att de kunder som aktivt efterfrågar filer för att exempelvis konvertera till nya format, ta fram skärfiler, et c ska få snabbast möjliga service. Därför har vi tagit fram en tillvalstjänst som löser just det – aktiv förvaltning av projektdata.

Gör du inget tillval kommer din data fortsätta att förvaltas av oss som vanligt, vilket innebär att den skjuts över till våra passiva servrar.

Prodelox passiv förvaltning – utan kostnad

Denna servicenivå innebär att din data slutar förvaltas aktivt efter avslutat projekt och skjuts över till våra passiva servrar. Du kommer fortfarande kunna begära ut filer och underlag, och kan räkna med att ha dem inom 1-2 veckor.

Prodelox aktiv förvaltning (1 år) – fast pris, betalas månadsvis eller på årsbasis

Denna servicenivå innebär att din data förvaras aktivt under ett år. Vi garanterar snabb access och svarar på förfrågningar inom 1-2 dagar. I det aktiva förvaltningspaketet ingår 4 timmars associerat arbete per år.

Alla kunder kommer från och med idag att erbjudas aktiv förvaltning när ett utvecklingsprojekt påbörjas hos oss. Vill du veta mer? Kontakta Prodelox VD, Robert Armerö, robert.armero@prodelox.se.